Dršťka – zamek

Historia

   Dzieje zamku Dršťka zwanego także Ronšperk lub Losumberk związane są z rodem Dobrohosta z Ronšperka, który na początku XIV wieku miał ziemskie dobra w regionie Mirošova. Z lat 1353-1376 zachowały się informacje o Dobrohoście, który był patronem kościoła w Skořicach, miał dwór w Mirošovie i zapewne był w stanie wznieść niewielki zamek Drštka, jako centrum zarządzania kilkoma okolicznymi wsiami. Najwcześniejsza wzmianka o zamku pochodzi z 1390 roku, dzierżyli go wówczas czterej synowie Dobrohosta: Nechval, Sezema, Břeněk i Zdeněk. W okresie wojen husyckich zamkiem zarządzał Břeněk, który w 1421 roku odparł napaść bożych bojowników. Sześć lat później Dršťka była jednym z punktów oparcia wojsk Zygmunta w rejonie Pilzna. Breněk zmarł bez spadkobierców w 1447 roku, a warownia przypadła prawem kaduka królowi, choć spory sądowe o spadek z dalszą rodziną Brenka ciągnęły się jeszcze do około 1460 roku. Sam zamek od początku XVI wieku opisywany był jako opuszczony.

Architektura

   Zamek został wzniesiony na grupie stromych skał, które rozciągały się mniej więcej na linii północ – południe. Jego głównym elementem była umieszczona w najwyższym punkcie kamienna, czworoboczna wieża, chroniona od strony wjazdu murem wydzielającym niewielkie przedbramie lub dziedzińczyk. Możliwe także, iż mur ten pierwotnie stanowił ściany niskiego budynku przystawionego do wieży. Gówna wieża posiadła mury o grubości  2,2 metra i wymiary około 10 x 10 metrów. Poniżej po stronie południowej usytuowano majdan, prawdopodobnie z drewnianą zabudową gospodarczą. Znajdowała się tu między innymi kuźnia, o czym świadczą odkryte ślady żelaznego żużla. Na przeciwległym skalnym wzniesieniu umieszczono kolejną mniejszą (około 6 x 6 metrów), drewnianą lub murowaną wieżę. Flankowała ona bramę wjazdową i górowała nad zabudową gospodarczą. Przestrzeń pomiędzy skałami zamykająca dziedziniec została zabezpieczona palisadą lub częstokołem. Dodatkowo walory obronne zamku podnosiły okoliczne doliny i bagna, co utrudniało dostęp do skał zamkowych oraz znajdujący się przed bramą staw.

Stan obecny

   Do czasów obecnych na ukrytym pośród lasów wzniesieniu przetrwały jedynie niewielkie fragmenty dolnych partii murów. Pozostałości zamku znajdują się na dawniej niedostępnym wojskowym obszarze, który jednak od 2016 roku otwarto dla cywili.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Durdík T., Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2009.

Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Zapadni Cechi t.IV, Praha 1989.
Strona internetowa brding.cz, Hrad Dršťka (Ronšperk) u Skořic.