Drakov – strażnica

Historia

Początki funkcjonowania strażnicy Drakov można odnieść do drugiej połowy XIII wieku, kiedy to Śląsk i Morawy nie były jeszcze jednym organizmem państwowym. Górowała ona nad doliną rzeki Černá Opava, którędy przechodził szlak handlowy, dlatego być może pełniła funkcję komory celnej. Jej niemiecka nazwa Drachenburg pochodzi od drachen, czyli smok, choć może też oznaczać surowego obrońcę, opiekuna i odnosić się do pierwotnej funkcji tego niewielkiego zamku. Prawdopodobnie funkcjonowała ona przez XIV wiek, aż do XV stulecia, gdyż z tego okresu odnaleziono w trakcie badań archeologicznych ruchome zabytki. Kres strażnicy nastąpił w wyniku dużego pożaru, być może w okresie wojen husyckich.

Architektura

Strażnicę wzniesiono na skalnej, wydłużonej ostrodze skalnej mającej około 10 metrów wysokości, 9 metrów szerokości i 23 metry długości, w niewielkim oddaleniu od rzeki. Od terenu po stronie północnej oddzielona była 10 metrowej szerokości szczeliną, pełniącą funkcję naturalnej fosy, ponad którą zapewne przerzucono drewniany most. Rdzeń zamku zawierał jedynie wartowniczą wieżę mieszkalną i ewentualnie sąsiadujący budynek, oddzielony niewielkim dziedzińcem, czy raczej korytarzem. Za ewentualne podgrodzie, miejsce przebywania i spotkań karawan kupieckich służyć mogły jedynie nadrzeczne tereny pod skalną ostrogą.

Stan obecny

Strażnica nie zachowała się do czasów współczesnych, zobaczyć można jedynie skałę na której została wzniesiona. Wstęp na jej teren jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa hrady.cz, hrad Drakov.