Drakov – strażnica

Historia

   Początki funkcjonowania strażnicy Drakov można odnieść do drugiej połowy XIII wieku, kiedy to Śląsk i Morawy nie były jeszcze jednym organizmem państwowym. Górowała ona nad doliną rzeki Černá Opava, którędy przechodził szlak handlowy, dlatego być może pełniła funkcję komory celnej. Jej niemiecka nazwa Drachenburg pochodzi od drachen, czyli smok, choć może też oznaczać surowego obrońcę, opiekuna i odnosić się do pierwotnej funkcji tego niewielkiego zamku. Prawdopodobnie funkcjonowała ona przez XIV wiek, aż do XV stulecia, gdyż z tego okresu odnaleziono w trakcie badań archeologicznych ruchome zabytki. Kres strażnicy nastąpił w wyniku dużego pożaru, być może w okresie wojen husyckich.

Architektura

   Strażnicę wzniesiono na wydłużonej w planie skalnej formacji, mającej około 10 metrów wysokości, 9 metrów szerokości i 23 metry długości, usytuowanej w niewielkim oddaleniu od rzeki, przypływającej po stronie południowej i zachodniej. Po stronie północnej strażnica oddzielona była natomiast od reszty terenu podkowiastą w planie, 10-12 metrowej szerokości szczeliną, pełniącą funkcję naturalnej fosy, ponad którą zapewne przerzucono drewniany most, najpewniej położony na kamiennej szyi przecinającej północno – zachodnią część przekopu. Rdzeń zamku zawierał jedynie wartowniczą kamienno – drewnianą wieżę mieszkalną i ewentualnie sąsiadujący budynek, oddzielony niewielkim dziedzińcem, czy raczej korytarzem. Za hipotetyczne podgrodzie, miejsce przebywania i spotkań karawan kupieckich, służyć mogły jedynie nadrzeczne tereny pod skałą.

Stan obecny

   Strażnica nie zachowała się do czasów współczesnych, zobaczyć można jedynie skałę na której została wzniesiona. Wstęp na jej teren jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Kouřil P., Prix D., Wihoda M., Hrady českého Slezska, Brno – Opava, 2000.

Strona internetowa hrady.cz, hrad Drakov.