Drahotuše – zamek

Historia

Zamek został wzniesiony przez Bohusa z Drahotuš, jednego z czołowych stronników króla Przemysła Ottokara II, na krótko przed 1269 rokiem. Jego potomkowie dzierżyli warownię do 1371 roku, kiedy to sprzedali ją margrabiemu morawskiemu Janowi Jindřichovi (Janowi Henrykowi Luksemburskiemu), bratu cesarza Karola IV Luksemburskiego. Jego syn i następca, Jošt (Jodok z Moraw) z powodu długów zastawił zamek w 1408 roku Ctiborovi z Cimburka. Ctibor wraz ze swym bratem Janem Tovacovskym z Cimburka byli zwolennikami husytyzmu, jednak w 1423 roku w obliczu nadchodzących wojsk cesarza Zygmunta musieli złożyć przyrzeczenie przejścia na stronę katolicką i wpuszczenia wojsk do Drahotuš. Pod koniec wojen husyckich zamek został zajęty przez Bočka Puklice, który wcześniej pełnił funkcję naczelnego dowódcy wojsk husyckich na północnych Morawach. Prawdopodobnie za jego czasów obwarowania zamku zostały znacząco wzmocnione. Już jednak przed 1464 rokiem Drahotuše powróciły do prawowitych rąk panów z Cimburka. W 1476 roku Ctibor Tovačovský z Cimburka sprzedał zamek Vilémowi z Pernštejna, lecz wkrótce warownia została opuszczona i popadła w ruinę.

Architektura

Zamek został wzniesiony na podłużnym wzniesieniu i przystosowany kształtem do formy terenu, który nadał murom obronnym plan owalu z uciętą południową stroną. W zaokrągleniu muru po stronie północnej usytuowana była cylindryczna wieża o średnicy 8 metrów, zapewne o funkcji stołpu. Na południe od niej wzniesiono główny budynek mieszkalny ustawiony dłuższymi  bokami na linii północ – południe. Za nim, być może oddzielony poprzecznym murem, znajdował się kolejny budynek, tym razem ustawiony dłuższymi bokami na linii wschód – zachód. Czasem jest on również rekonstruowany jako dwa oddzielne skrzydła. Z powodu słabego zachowania ruin zamku nie wiadomo czy umieszczona tam brama na główny dziedziniec prowadziła przez budynek, czy pomiędzy dwoma mniejszymi skrzydłami. W każdym razie wyjście z zamku umieszczono w czworobocznej wieży bramnej po stronie południowo – wschodniej. Wieża ta umieszczona była w narożniku drugiego, zewnętrznego obwodu murów. Zewnętrzną strefę obrony stanowiła sucha fosa otaczająca całe założenie. Obwarowania rozbudowane zostały także daleko po północnej stronie, gdzie na grzbiecie wzgórza wzniesiono dwie strażnice, być może składające się z murowano – drewnianych wież.

Stan obecny

Zamek do czasów współczesnych przetrwał jako słabo zachowana ruina. Widoczne są dolne partie głównego budynku mieszkalnego, zabudowy gospodarczej, fragmentów murów oraz masywnej cylindrycznej wieży. Dostęp do ruin zamku możliwy jest po przejściu niebieskim szlakiem około jednego kilometra ze wsi Podhoří.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Severni Morava t.II, Praha 1989.
Strona internetowa hrady.cz, hrad Drahotuše.
Strona internetowa castles.cz, hrad Drahotuš.