Dráchov – wieża mieszkalna

Historia

   Wieża w Dráchovie prawdopodobnie została wzniesiona w XIV wieku. W 1354 roku wspominany był w źródłach Oldřich z Dráchova, a po nim Přibík, być może z nimi można wiązać budowę. Ich potomkowie dzierżyli wieżę z krótkimi przerwami aż do 1505 roku, kiedy to bracia Ctibor, Hynek i Wacław sprzedali Dráchov Katarzynie z Minsterberka. Jej córka Anna poślubiła Adama z Hradca do którego majątku przyłączono Dráchov. Od tamtego momentu wieża straciła funkcję mieszkalno – obronną i zaczęła służyć jako spichlerz.

Architektura

   Wieża jest budowlą dwupiętrową (przyziemie plus dwa piętra) na planie czworoboku, przykrytą dachem czterospadowym. Dopływ światła i powietrza zapewniały niewielkie otwory szczelinowe. Wewnątrz kondygnacje rozdzielały, płaskie, drewniane stropy.

Stan obecny

   Wieża w Dráchovie stanowi doskonały przykład niewielkiej średniowiecznej budowli średniozamożnego rycerstwa, zachowanej do dnia dzisiejszego bez większych zniszczeń i zniekształceń spowodowanych nowożytnymi przebudowami. Jej wnętrze prawdopodobnie nie jest udostępnione dla zwiedzających, znajduje się w rękach prywatnych.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Jizni Cechy t. V, Praha 1986.
Strona internetowa pamatkovykatalog.cz, Tvrz.