Drábovna – zamek

Historia

   Skały i jaskinie w okolicach Drábovna  były zamieszkiwane już w początkach epoki kamiennej, tj. w III tysiącleciu p.n.e. Prawdopodobnie byli tu wędrowni łowcy zwierząt, a następnie najstarsza populacja rolnicza, która pozostawiła po sobie broń, narzędzia oraz fragmenty ceramiki. Ślady osadnictwa w tych miejscach pochodzą również z późnej epoki kamienia, epoki brązu i początku epoki żelaza, wskazując na długie użytkowanie okolicznych ziem. Średniowieczny zamek strzegący starego szlaku handlowego przez Dolinę Izery, prawdopodobnie powstał w  XIII wieku. Według legendy mieszkał tu Dráb (złoczyńca, złodziej), który porwał młodą kobietę z pobliskiej wioski Záborčí, a ta zabiła porywacza dzięki pomocy kata z Turnova. Źródła historyczne natomiast o zamku nic nie wspominają, nie znamy nawet jego oryginalnej nazwy.

Architektura

   Średniowieczny zamek wzniesiono na czterech skalnych ostrogach o wysokości dochodzącej aż do 20 metrów. Oddzielone były one od reszty lądu szeroką szczeliną, przez którą zapewne przerzucono drewniany most. Także zabudowania zamku były drewniane, pozostały po nich otwory mocujące belki w skałach. Głównym obiektem był czworoboczny w planie budynek, być może o charakterze wieży mieszkalnej, usytuowany w najbardziej na północ wysuniętej części założenia. W pobliżu został wycięty w skale niewielki zbiornik, zapewniający mieszkańcom zamku wodę deszczową. W części południowej prawdopodobnie usytuowane były mniejsze budynki pomocnicze lub obronne.

Stan obecny

   Zamek nie zachował się do czasów współczesnych, widoczne są jedynie wykute w skałach otwory mocujące drewniane elementy dawnej warowni. Podziwiać można natomiast ciekawe i urokliwe formacje skalne, na które wstęp jest wolny. Umieszczono na nich mostki pozwalające dostać się na bardziej wysunięte ostrogi.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa ohradech.eu, Drábovna.
Strona internetowa wikipedia.org, Drábovna.