Doubravice u Volyně – wieża mieszkalna

Historia

   Wieś Doubravice po raz pierwszy pojawiła się w źródłach pisanych w 1251 roku, kiedy to była w posiadaniu niejakiego Habreka, a następnie w 1274 roku jego syna Vojtěcha. Inny właściciel miejscowości także o imieniu Habrek pojawił się w latach 1317-1327. Od 1406 roku znani są Markvart i Bohuněk z Doubravice. Ostatnim przedstawicielem tego rodu był Volf z Doubravice, wspomniany w 1468 roku. Po nim majątek przejęli panowie z Čestic. W twierdzy osiedlił się Vaclav z Čestic, który wraz z Zdeněkiem Malovecem napadł na kupca. W odwecie połączone wojska miast Písek i Vodňany zdobyły Doubravice i spaliły wieżę, a Václav dostał 500 kop groszy kary nałożonej przez króla Ferdynanda I. W związku z tym w 1532 roku sprzedał majątek Adamowi Řepickiemu z Sudoměřia, a ten następnie odsprzedał Doubravice Vilémowi Přech z Čestic. W tej ostatniej umowie twierdzę opisano jako opuszczoną. W późniejszym okresie wieża wykorzystywana była jako spichlerz.

Architektura

   Wieża została założona na planie czworoboku. Posiada trzy kondygnacje (przyziemie i dwa piętra) z których górne oświetlane są przez wąskie, niewielkie otwory. Dwa z nich na drugim piętrze posiadają wewnątrz po bokach sedilia. Na drugim piętrze znajduje się częściowo zachowany kominek, dlatego część ta pełniła zapewne funkcje mieszkalne. Przyziemie natomiast najczęściej wykorzystywano do celów gospodarczych i magazynowych. Pierwotnie wieża otoczona była kamiennym murem.

Stan obecny

   Wieża zachowała się w bardzo dobrym stanie, choć jest dziś nieco zaniedbana i nie wiadomo czy możliwe jest zwiedzanie jej wnętrz. Jest znakomitym przykładem średniowiecznej wieży mieszkalno obronnej średniozamożnej rodziny rycerskiej.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Jizni Cechy t.V, Praha 1989.
Strona internetowa wikipedia.org, Doubravice (tvrz, okres Strakonice).