Doubravice u Volyně – wieża mieszkalna

Historia

   Wieś Doubravice po raz pierwszy pojawiła się w źródłach pisanych w 1251 roku, kiedy to była w posiadaniu niejakiego Habreka, a następnie w 1274 roku jego syna Vojtěcha. Inny właściciel miejscowości także o imieniu Habrek pojawił się w latach 1317-1327. Od 1406 roku znani byli Markvart i Bohuněk z Doubravice, a ostatnim przedstawicielem tego rodu był Volf z Doubravice, wspomniany w 1468 roku. Po nim majątek w drugiej połowie XV wieku przejęli panowie z Čestic. Niedługo później w wieży osiedlił się Vaclav z Čestic, który wraz z Zdeněkiem Malovecem napadł na kupca. W odwecie w 1520 roku połączone wojska miast Písek i Vodňany zdobyły Doubravice i spaliły wieżę, a Václav dostał 500 kop groszy kary nałożonej przez króla Ferdynanda I. W związku z tym w 1532 roku sprzedał majątek Adamowi Řepickiemu z Sudoměřia, a ten następnie odsprzedał Doubravice Vilémowi Přechowi z Čestic. W tej ostatniej umowie wieżę opisano jako opuszczoną. W późniejszym okresie była ona wykorzystywana jako spichlerz.

Architektura

   Powstała na początku XV wieku wieża mieszkalna została założona na planie czworoboku. Otrzymała trzy kondygnacje (przyziemie i dwa piętra) z których dwa dolne oświetlane były jedynie przez wąskie, niewielkie otwory szczelinowe. Drugie piętro zaopatrzono w nieco większe okna z kamiennymi siedziskami po bokach. Na drugim piętrze znajdował się również częściowo zachowany kominek oraz wykusz latrynowy, dlatego część ta pełniła zapewne funkcje mieszkalne. Przyziemie natomiast najczęściej wykorzystywano do celów gospodarczych i magazynowych. Budowlę wieńczył czterospadowy dach oparty na drewnianej więźbie dachowej (dzisiejsza jest nowożytna, lecz zapewne powtarza konstrukcję starszej, późnośredniowiecznej).
   Pierwotnie wieża otoczona była kamiennym murem, a w jej sąsiedztwie znajdował się kolejny budynek, prawdopodobnie o mieszkalnym charakterze. Było on połączony północnym portalem na pierwszym piętrze z wieżą mieszkalną.

Stan obecny

   Wieża zachowała się w bardzo dobrym stanie, choć jest dziś nieco zaniedbana i nie wiadomo czy możliwe jest zwiedzanie jej wnętrz. Jest znakomitym przykładem średniowiecznej wieży mieszkalno obronnej średniozamożnej rodziny rycerskiej.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Anderle J., Brych V., Chotěbor P., Durdík T., Fišera Z., Procházka Z., Rykl M., Slavík J., Svoboda L., Úlovec J., Encyklopedie českých tvrzí, t. 1, Praha 1998.

Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Jizni Cechy t. V, Praha 1986.