Doubravice nad Svitavou – zamek

Historia

   Zamek został wzniesiony pod koniec XIII wieku przez członka rodu Doubraviców, Protivę. W źródłach po raz ostatni pojawił się on w 1308 roku. W 1355 roku z Doubravic pisał się już niejaki Ješek. W 1378 roku bracia Ješek i Smil Doubravicowie sprzedali majątek Oldřichowi z Boskovic, który następnie przekazał go synowi Vaňkowi Černohorskiemu z Boskovic. Kolejni liczni właściciele zmieniali się dość często aż do początków XVI wieku. W okresie walk z początku XV wieku Doubravice dzierżył Heralt (Erhart) ze Sovinca, który znalazł się na liście szlachty husyckiej. Zamek został wówczas obrabowany i zniszczony, choć prawdopodobnie został jeszcze później w jakimś zakresie wyremontowany. Nie wiadomo w jakich okolicznościach warownia przestała całkowicie funkcjonować. Już w 1528 roku opisywana była jako opuszczona.

Architektura

   Zamek został wzniesiony na spłaszczonym wierzchołku wzgórza, do kształtu którego dostosowane zostały mury obronne, o formie zbliżonej w planie do trapezu o wymiarach 44×34 metry. Od położonego na południowym – wschodzie rozległego podzamcza oddzielała go fosa o szerokości od 10 do 15 metrów i głębokości 4-5 metrów. Za nią usypano wał ziemny szeroki na około 5 metrów, a następnie jeszcze szerszy rów o szerokości 20 – 25 metrów i 6 metrach głębokości. Koronę wału zapewne zwieńczono palisadą lub częstokołem, być może pozostawiając ścieżkę dla obrońców i straży. Przeprawę przez te fortyfikacje zapewniały dwa drewniane mosty po stronie zachodniej, prowadzące do wieży bramnej o wymiarach 6 x 7 metrów. Jej wzniesione z piaskowca ściany miały grubość półtora metra. Od wieży bramnej wybiegały dwie kurtyny zewnętrznego muru, łączącego się z obwarowaniami zamku górnego, który otaczały na około 2/3 długości obwodu. W najwyższym miejscu terenu wzniesiono na linii muru cylindryczną wieżę główną o funkcji stołpu. Główną rezydencją mieszkalną był dom po stronie północno – wschodniej o wymiarach 28 x 8 metrów. Po jego przeciwnej stronie zapewne znajdowała się pomocnicza zabudowa gospodarcza.

Stan obecny

   Zamek nie zachował się do czasów współczesnych, widoczne są jedynie skromne relikty kamiennych murów wieży bramnej i pozostałości obwarowań ziemnych. Wstęp na gęsto zalesiony teren ruiny jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Jizni Morava t. I, Praha 1981.
Plaček M., Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí, Praha 2001.
Strona internetowa doubravicens.cz, Hrad Doubravice.