Domažlice – miejskie mury obronne

Historia

   Budowę murowanych obwarowań w Domažlicach rozpoczęto wkrótce po ich założeniu przez Przemysła Ottokara II w drugiej połowie XIII wieku i ukończono około 1288 roku w czasach panowania króla Wacława II. W związku z rozwojem broni prochowej fortyfikacje modernizowano w XV wieku i na początku XVI stulecia. Pomimo tego w XVIII wieku utraciły znaczenie militarne i w kolejnym stuleciu zaczęły być stopniowo rozbierane.

Architektura

   Miejskie obwarowania założono na planie zbliżonym do prostokąta z dłuższymi bokami na linii wschód – zachód i zaokrąglonymi narożnikami. Wysokość muru obronnego wynosiła około 7,7 metra, a grubość u podstawy prawie 2,5 metra. Pierwotnie zwieńczony był otwartym chodnikiem i krenelażem, później zastąpionymi krytym gankiem z otworami strzelczymi. Główny obwód wzmocniony był 22 półokrągłymi basztami, otwartymi od strony wewnętrznej, rozmieszczonymi dość równomiernie na całej długości (co około 30 metrów). Trzy z czterech narożników miasta strzegły baszty pełne, cylindryczne. Po stronie południowo – zachodniej w pierścień fortyfikacji miejskich włączono zamek Chod wraz z jego dwoma cylindrycznymi wieżami (jedna na czworobocznej podstawie). Niezależność zamku od miasta zapewniono odgradzając go przekopem i murem parchamu. W XV wieku, prawdopodobnie w okresie wojen husyckich, obwarowania miejskie wzmocniono zewnętrznym pierścieniem niższego muru, zaopatrzonego w czworoboczne baszty wykuszowe i kryty ganek dla obrońców. Utworzono go w odległości około 7 metrów przed głównym obwodem. Przed murem parchmu zewnętrzną strefę obrony stanowiła nawodniona fosa o szerokości 18-20 metrów, poprzedzona ziemnym wałem. Na początku XVI wieku po stronie północno – zachodniej zbudowano nawet trzecią linię muru miejskiego z czterema basztami.
  
Do miasta prowadziły trzy główne bramy: od strony północnej Týnská, Górna od zachodu, Dolna od strony wschodniej oraz mniejsza forta wychodząca na południu na Przedmieście Bezděkowskie. W XVI wieku wszystkie bramy zaopatrzono w wysunięte przed drugą linię obwarowań przedbramia.

Stan obecny

   Obecnie z zachowanych fragmentów obwarowań Domažlic najbardziej znaczącym elementem jest brama Dolna. Oprócz niej przetrwały jedynie niewielkie, porozrzucane fragmenty murów oraz znacznie przebudowane przedbramię południowej furty. Relikty murów zobaczyć można głównie po północnej stronie za dawnym klasztorem augustianów, na wschodzie po obu stronach bramy Dolnej i na południowym – zachodzie przy zamku

pokaż bramę Dolną na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.
Strona internetowa idomazlice.cz, Městské opevnění a brány.
Strona internetowa mestaotakarova.cz, Domažlice.