Domažlice – kościół Zwiastowania Panny Marii

Historia

   Kościół Zwiastowania Panny Marii (zwany także U Svatých) został zbudowany w pierwszej połowie XIV wieku. Na bocznej ścianie fasady pod dachem wewnątrz kościoła znajduje się data „1522”, która najpewniej wskazuje rok naprawy kościoła. W 1648 roku uderzył w niego piorun, a na skutek pożaru zawaliło się sklepienie w nawie głównej. Do 1894 roku teren wokół świątyni wykorzystywany był jako cmentarz. Pierwotnie w bliskiej odległości stał również drugi, romański kościół pod wezwaniem św. Jakuba, jednak został rozebrany pod koniec XVIII wieku. Gruntowną renowację kościoła U Svatých zakończono przed 1920 rokiem.

Architektura

   Kościół został wzniesiony na wschód od miasta, poza jego murami obronnymi. Składa się z prawie kwadratowego, obszernego korpusu o wymiarach 14,3 x 12,2 metra, dostępnego gotyckimi ostrołukowymi portalami od zachodu i północy. Umieszczone od wschodu prezbiterium (10,1 x 4,9 metra) jest węższe od korpusu i dostawione do niego niesymetrycznie. Składa się z prostokątnego przęsła oraz wielobocznego zamknięcia, które nie zostało od zewnątrz opięte przyporami. Od strony południowej przystawiono do niego czworoboczną zakrystię, a od północy kwadratową w planie wieżę. Wewnątrz chór otrzymał sklepienie krzyżowo – żebrowe. Oddzielony od niego ostrołuczną arkadą tęczy korpus nawowy, pierwotnie zapewne przedzielony był środkowym filarem na dwie nawy. Prezbiterium w XVI wieku pokryto ściennymi polichromiami.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.
Strona internetowa hrady.cz, kostel Zvěstování Panny Marie (U Svatých).