Dolní Kounice – zamek

Historia

Budowa zamku w Dolní Kounice miała miejsce w latach 1285 – 1330 z inicjatywy położonego w pobliżu klasztoru premonstratensów. Nowa budowla miała się stać siedzibą prepozyta klasztoru i pełnić funkcję ochronną dla konwentu. Po upadku klasztoru w wyniku reformacji, w 1537 roku zamek został sprzedany Jerzemu Žabkce z Limberka, który rozpoczął gruntowną przebudowę warowni w renesansową rezydencję. W 1561 roku syn Jerzego, Burian Žabka, sprzedał budowlę Zikmundovi Prakšickému, a ten następnie odsprzedał go w 1588 roku Bernardowi Drnovskiemu z Drnovic. Nowy właściciel do 1618 roku powiększył zamek o dodatkowe piętro i przebudował podzamcze. Na początku wojny trzydziestoletniej majątek został skonfiskowany ówczesnym właścicielom: Johance Drnovskiej z Drnovic i jej mężowi Jiříkowi z Rogendorfu, a następnie sprzedany kardynałowi Františkovi z Ditrichštejna. W 1663 roku dobrze ufortyfikowany zamek wytrzymał najazd tatarskiej armii. Po tym wydarzeniu Ditrichštejnowie dokonali barokowej przebudowy zamku, w którym zamieszkiwali aż do 1862 roku. Do drugiej wojny światowej właściciele zmieniali się kilkukrotnie, a w czasie okupacji niemieckiej rezydencja była siedzibą Wehrmachtu. Po wojnie zabytek uległ nacjonalizacji.

Architektura

Zamek został wzniesiony na skraju stromego zbocza rzeki Jihlava, na planie prostokąta o wymiarach 27 x 47 metrów. Składał się z dwóch długich skrzydeł położonych równolegle do siebie i wydzielających pośrodku zamkowy dziedziniec. W trzech narożnikach umieszczono czworoboczne wieże, po jednej od północy, zachodu i południa, a całość otoczono fosą ponad którą przerzucono most. Brama znajdowała się w kurtynie północno – zachodniej. Rozbudowa późnogotycka doprowadziła do powiększenia założenia o zewnętrzny obwód murów, wzmocnionych cylindrycznymi i półokrągłymi basztami oraz wydzielenia obwarowanego kolejnym murem podzamcza.

Stan obecny

Zachowany do dzisiaj zamek utracił całkowicie pierwotne cechy stylistyczne. W jego zunifikowanej bryle ukryte są mury oryginalnego założenia, jednak gołym okiem dojrzeć można jedynie nieliczne pierwotne elementy architektoniczne np. narożną basztę cylindryczną, mury obronne podzamcza czy gotyckie dwudzielne okno na zamku górnym. Dość zaniedbany zabytek udostępniony jest do zwiedzania jedynie w soboty i niedziele o określonych godzinach, które najlepiej sprawdzić na oficjalnej stronie tutaj.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Jizni Morava t.I, Praha 1989.
Strona internetowa dolnikounice.cz, Historie hradu a zámku.

Strona internetowa hrady.cz, zámek Dolní Kounice.