Dolní Chabry – kościół św Jana Chrzciciela

Historia

   Pierwszy kościół lub kaplica w Dolní Chabry został wzniesiony już na początku XI wieku. W połowie XII wieku na jego miejscu powstała druga świątynia w formie rotundy, a następnie w latach osiemdziesiątych XII wieku kościół romański. Podczas wojen husyckich został on zniszczony. Odbudowę przeprowadzono około 1439 roku, przy okazji podwyższając budynek. W okresie renesansu dobudowano zakrystię, a dalsze przekształcenia nastąpiły w stylistyce baroku. Wtedy to przebito duże okno w fasadzie zachodniej i elewacji południowej oraz dostawiono kruchtę. W latach 70-tych XX wieku w kościele zainstalowano drewnianą, składaną podłogę, umożliwiającą prezentację reliktów starszych budynków.

Architektura

   Najstarsza świątynia z XI wieku była niewielką czworoboczną budowlą, bardziej przypominającą kaplicę niż kościół, wniesioną na niewielkim wzgórzu. Prawdopodobnie była konstrukcji drewnianej, która spoczywała na kamiennym postumencie.
  
Kolejna budowla z połowy XII wieku była rotundą z apsydą o średnicy 12,6 metrów. Tak duże wymiary stawiały ją w rzędzie jednej z największych na trenie Czech (prawdopodobnie druga największa po rotundzie św. Wita na praskim zamku). Jej posadzka składała się z płytek reliefowych, na których było około 20 różnych typów wzorów: geometryczne, roślinne, zwierzęce i z postaciami.
   Zachowany do dziś romański kościół z drugiej połowy XII wieku wzniesiony został na planie orientowanego prostokąta o wymiarach 8 x 13 metrów, zakończonego od wschodu półkolistą apsydą. Głównym wejściem był mały portal od strony południowej. Wewnątrz znajdowała się empora do której prowadziło osobne wejście z zachodu, być może prowadzące do pobliskiego dworu rycerskiego. Nad emporą pierwotnie znajdowało się sklepienie krzyżowe. W apsydzie odkryto cenne polichromie ścienne z lat 1230-1240.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa hrady.cz, kostel Stětí sv. Jana Křtitele.
Strona internetowa praha-archeologicka.cz, Kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech.

Strona internetowa wikipedia.org, Kostel Stětí svatého Jana Křtitele (Dolní Chabry).