Dobrš – zamek

Historia

Najwcześniejsza wzmianka pisana o Dobrš, w której jako właściciel wymieniany jest Přibík zwany Kočík, pochodzi z 1377  roku. Jego synowie Jan, Vintíř i Přibík na przełomie XIV i XV wieku pełnili służbę u joannitów ze Strakonic. Podczas wojen husyckich zamek został zniszczony, lecz ówcześni właściciele odbudowali ją i nawet powiększyli. Od 1516 roku Dobrš dzierżył Krzysztof Koc; do jego majątku należały także dwór, browar i wsie Dobrš, Radkovice, Němčice, Kváskovice i Zálezly. W 1597 roku Václav dokonał gruntownej przebudowy średniowiecznego zamku na nową renesansową rezydencję. Gdy zmarł w 1608 roku, majątek został podzielony  aż na cztery części, pomiędzy różne gałęzie jego rodziny. Do ich ponownego połączenia doszło dopiero w latach 30-tych XVII wieku, kiedy to całość przejęła Anna z Říčan. Kolejni właściciele zmieniali się dość często. W 1692 roku Hubert Zikmund Althan wyburzył część zabudowań by wznieść nowy barokowy pałac, którego jednak nigdy nie dokończył. Kolejnym właścicielem był Adam František Schwarzenberg, który zakupił rezydencję w 1707 roku. Od tamtego czasu aż do 1800 roku zamieszkiwali w niej urzędnicy i pracownicy gospodarstwa rolnego. Następnie w barokowej części zamku otwarta została szkoła. W XIX wieku budowla dwukrotnie niszczona była wichurami; jej gruntownej naprawy i renowacji dokonano w 1997 roku.

Architektura

Najstarszą częścią założenia była czworoboczna wieża otoczona murem obronnym i nawodnioną fosą. Pomieszczenia mieszkalne znajdowały się w niej na trzecim piętrze, przyziemie zapewne jak to zazwyczaj bywało, przeznaczono na funkcje gospodarczo magazynowe, a kondygnację najwyższą na potrzeby obronne. W XV wieku zabudowę mieszkalną powiększono o skrzydło zachodnie, przystawione do wewnętrznej ściany murów obronnych i wieży czworobocznej. Drugie, węższe skrzydło wzniesiono przy kurtynie wschodniej i zaopatrzono w wieżę lub budynek bramny. W XVI wieku po jego południowej i północnej części dostawiono dwa dodatkowe skrzydła.

Stan obecny

Do dnia dzisiejszego zachowała się zrujnowana wieża główna oraz przekształcone w czasach nowożytnych, przylegające do niej skrzydło mieszkalne. Zabudowania te znajdują się w rękach prywatnych i prawdopodobnie nie są udostępnione do zwiedzania, lecz podobno po skontaktowaniu się z właścicielem istnieje możliwość wejścia do zamku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Jizni Cechy t.V, Praha 1989.
Strona internetowa wikipedia.org, Dobrš (tvrz).