Dobronice – kościół Wniebowzięcia NMP

Historia

   Kościół po raz pierwszy wspomniany był w źródłach historycznych w 1350 roku. Podczas wojen husyckich został opuszczony. Od 1667 roku sporadycznie wykorzystywany był przez jezuitów. W związku z remontami zamku w XVI i XVII wieku, także kościół doczekał się wówczas renowacji.

Architektura

   Kościół składa się z pojedynczej nawy na planie prostokąta oraz węższego od niej, kwadratowego prezbiterium po stronie wschodniej. W elewacji południowej nawy umieszczono trzy wąskie okna, dodatkowo po jednym w fasadzie zachodniej, oraz południowej i wschodniej ścianie prezbiterium. Większość z nich zachowała zwieńczenia w postaci trójliści. Elewacja północna kościoła, zgodnie ze średniowieczną tradycją budowlaną, pozbawiona była okien. Wejście do wnętrza zapewniał ostrołukowy portal zachodni (obecnie zamurowany) i południowy w nawie. W środku prezbiterium zwieńczono sklepieniem, natomiast nawę płaskim stropem drewnianym.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa wikipedia.org, Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Dobronice).