Dírná – zamek

Historia

   Pierwsze doniesienia o wsi Dírná pochodzą z 1354 roku, kiedy to dzierżyło ją dwóch braci: Oldřich i Jost, a następnie po nich w latach 1360 – 1378 Jan, Petr, Smil i Václav. W 1397 roku poświadczony był w Dírná Mikuláš Roth, burgrabia zamku Hluboky, który wraz z bratem Albrechtem dołączył się do sprzeciwu czeskiej szlachty przeciwko spaleniu Jana Husa. Właśnie na jego czasy przypisuje się budowę murowanego średniowiecznego zamku. W XVI wieku jego właściciele zmieniali się dość często, byli to jednak ciągle potomkowie Rotha, posiadający miejscowe dobra aż do 1620 roku. W 1636 roku, w trakcie wojny trzydziestoletniej warownia spłonęła. Remont połączony z renesansową przebudową przeprowadził ród Vratislavów z Mitrovic. Kolejną, tym razem gruntowną i barokową modernizację zamku przeprowadził w latach 1757-1759 František Adam Vratislav. W rękach jego potomków, za wyjątkiem krótkiego okresu w XX wieku, budowla pozostaje do dnia dzisiejszego.

Architektura

   Średniowieczny niewielki zamek założono na nieregularnym planie zbliżonym do czworoboku. Do jego budowy wykorzystano skalną formację, w której między innymi wyciosano głęboki przekop. Główny budynek mieszkalny o kształcie trapezu przystawiono do południowej kurtyny muru. Był on podpiwniczony, z dolnymi komorami częściowo wyciosanymi w skale i przykrytymi sklepieniami kolebkowymi. Naprzeciwko usytuowano czworoboczną wieżę, która flankowała pobliską bramę wjazdową poprzedzoną drewnianym zwodzonym mostem. W okresie późnogotyckim (lub wczesnonowożytnym) po stronie północno – zachodniej, na dziedzińcu przy kurtynie muru wzniesiono drugie skrzydło. Całość założenia była otoczona wspomniana wcześniej fosą, służąca także jako młynówka.

Stan obecny

   Dziś dawny zamek to dwupiętrowy budynek pałacowy w stylu barokowym, całkowicie pozbawiony pierwotnych cech stylistycznych. Oryginalne mury z pewnością ukryte są w jego elewacjach, zwłaszcza po południowej stronie, gdzie dawniej znajdował się dom mieszkalny. Od czasu remontu z lat 1994-1995 budowla służy jako pensjonat.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Anderle J., Brych V., Chotěbor P., Durdík T., Fišera Z., Procházka Z., Rykl M., Slavík J., Svoboda L., Úlovec J., Encyklopedie českých tvrzí, t. 1, Praha 1998.

Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Jizni Cechy t. V, Praha 1986.