Dědice – zamek

Historia

   Początki zamku sięgają drugiej połowy XIII wieku, gdyż w latach 1278 – 1295 pisał się z niego Milota z Dědic, który być może przyczynił się do jego budowy. Wiadomo, iż zamek funkcjonował jeszcze w 1381 roku, kiedy to jego właścicielem był Petr ze Šternberka. Później nie ma już o nim żadnych informacji, dopiero w 1535 roku pojawia się wzmianka o dworze ze strony “starego zamku”. Warownia w Dědicach prawdopodobnie zanikła w dobie walk husyckich i wojen morawskich margrabiów. Pozostałości zamku wykorzystano około 1770 roku do budowy nowej osady Hamilton.

Architektura

   Zamek składał się z dwóch części, oddzielonych głęboką na 4,5 metra i szeroką na 20 metrów fosą, z których większe przedzamcze było położone nieco niżej, a zamek górny usytuowano na spłaszczonym szczycie wzniesienia w zakolu rzeki. Jądro zamku miało w przybliżeniu trójkątny kształt o wymiarach 50 x 51-52 metry i otoczone było kamiennym murem obronnym. Od strony zachodniej, czyli wjazdowej, dodatkową obronę stanowił zewnętrzny mur parchamu. Zabudowę mieszkalną umieszczono przy wewnętrznej ścianie kurtyny południowo – wschodniej, najprawdopodobniej zamek nie posiadał żadnej wieży.
   Położone po zachodniej stronie przedzamcze posiadało kształt zbliżony do podkowy o 65 metrach długości i 72 metrach szerokości. Obwarowane było oddzielnymi murami, ziemnymi wałami i dwoma suchymi fosami. Szczególnie ciekawe były obwałowania od strony północnej i zachodniej, gdzie na 6 metrowej szerokości nasypie być może umieszczono masywną ścianę lub chodnik dla obrońców. Spośród dwóch fos podzamcza, wewnętrzna miała szerokość 16-24 metrów, a zewnętrzna około 30 metrów szerokości i 11 metrów głębokości. Przekopanie obu tych rowów musiało się wiązać z przerzuceniem aż 12 tysięcy m3 ziemi.

Stan obecny

   Zamek nie zachował się do czasów współczesnych. W pobliżu porośniętego lasem wzgórza widać jedynie pozostałości ziemnych wałów i rowów. Wstęp na teren dawnego zamku jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Jizni Morava t.I, Praha 1981.
Plaček M., Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí, Praha 2001.