Dalečín – zamek

Historia

   Pierwsza wzmianka o Dalečínie pojawia się w źródłach pisanych w 1349 roku, kiedy to Klára, druga żona Znaty z Tasova, przekazała majątek mężowi. W tym czasie zamek już funkcjonował. Gdy w 1353 roku Znata zmarł, Klára sprzedała Dalečín Jimramovi z Pernštejna. Po jakimś czasie warowania stała się siedzibą rozbójników grabiących okoliczne tereny i z tego powodu w 1519 roku została zburzona, być może przez wojska morawskiego hejtmana Artleba Vranovského z Boskovic.

Architektura

   Zamek wzniesiono w miejscu z natury obronnym: w zakolu rzeki i na wzgórzu o łagodniejszym stoku od strony północnej i wschodniej. Na tych kierunkach przekopano fosę o szerokości 11-15 metrów i usypano ziemny wał. Obwód murów obronnych posiadał owalny kształt o wymiarach około 30 x 28 metrów z wystającym budynkiem bramnym po stronie południowej, do którego wjazd z dziedzińca wiódł prawdopodobnie przez pałac. Stamtąd umieszczona w międzymurzu droga biegła po stronie wschodniej i następnie okrążała cały zamek by dotrzeć do zewnętrznej bramy po stronie północnej. Prawdopodobnie usytuowano tam drewniany most zwodzony ponad suchą fosą, która otaczała całe założenie. Poza głównym obwodem murów wzniesiono jeszcze wieżę lub budynek bramny po stronie północnej. Zabudowę wewnętrzną stanowiły trójpiętrowe budynki przystawione do wewnętrznych ścian murów obronnych po zachodniej stronie dziedzińca. Koronę obwarowań zwieńczono chodnikiem obronnym i krenelażem. Być może jakaś drewniana zabudowa o charakterze pomocniczym i gospodarczym znajdowała się także po przeciwnej, wschodniej stronie dziedzińca.

Stan obecny

   Do dnia dzisiejszego przetrwał jedynie fragment głównego muru po zachodniej stronie, lecz szczęśliwie zachował się on praktycznie do pełnej wysokości. Widoczne są w nim otwory okienne z wewnętrznymi bocznymi siedziskami oraz ślady po pierwotnych podziałach kondygnacji. Z pozostałych elementów wyróżnia się dolna część południowego budynku bramnego. Wstęp na teren ruin jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Jizni Morava t. I, Praha 1981.
Plaček M., Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí, Praha 2001.

Strona internetowa hrady.cz, hrad Dalečín.