Čížová – kościół św Jakuba Większego

Historia

   Kościół św. Jakuba Większego w Čížová powstał prawdopodobnie około połowy XIII wieku jako świątynia parafialna. Po raz pierwszy pojawił się w źródłach pisanych w 1407 roku, kiedy to za 18 kop groszy został na trzy lata oddany księdzu Blažkovi z Pole. W XVI wieku został przebudowany, między innymi zasklepiono wówczas prezbiterium. W 1759 roku obok średniowiecznej budowli wzniesiono barokową kaplicę i kruchtę południową, natomiast w latach 1804 – 1805 wymieniono dachy i więźbę dachową.

Architektura

   Kościół jest typową średniowieczną wiejską świątynią składającą się z jednej, prostokątnej nawy o długości 18 metrów i szerokości 8 metrów oraz węższego, czworobocznego prezbiterium po stronie wschodniej o wymiarach 5,6 x 7,5 metra. W budowli zachowały się pierwotne wąskie i podłużne okna z których część zwieńczona jest trójliściem, a część łagodnym łukiem. Po stronie północnej znajduje się XVI-wieczna zakrystia z oratorium na piętrze. Wewnątrz nawy po stronie zachodniej u schyłku średniowiecza umieszczono emporę podpartą na dwóch czworobocznych filarach.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Šimák V., Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Turnovském. Soupis 32 (Turnov), Praha 1909.

Strona internetowa cizova.cz, Kostel sv. Jakuba Většího.