Cizkrajov – kościół św Piotra i Pawła

Historia

   Pierwszy kościół we wsi Cizkrajov powstać miał w XIII wieku. Do 1489 roku znajdował się pod patronatem praskiego klasztoru Strażników Bożego Grobu na Zderaze. Obecną formę otrzymał na początku XVI stulecia, w trakcie prac które nadzorował Jörg Estreicher ze Slavonic. W 1503 roku wniesiono wieżę, początkowo być może drewnianą. Kościół przeszedł renowacje w 1561 roku, kiedy to zasklepiono nawę, następnie w 1703, 1751 i w drugiej połowie XIX wieku. Prace te zasadniczo nie zmienił wyglądu zewnętrznego świątyni.

Architektura

   Kościół jest późnogotycką budowlą dwunawową z nieco węższym prezbiterium o trójbocznym zakończeniu od strony wschodniej. Od strony północnej do nawy dobudowana została czworoboczna wieża, a do prezbiterium zakrystia. Przy nawie południowej znajduje się natomiast kruchta. Całość została opięta przyporami, pomiędzy którymi umieszczono średniej wielkości, ostrołukowe okna. Bardzo prosta jest fasada zachodnia, pozbawiona jakichkolwiek dekoracji i elementów poza dwoma narożnymi szkarpami i portalem. Wewnątrz zastosowano sklepienia sieciowe i gwiaździste.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa wikipedia.org, Kostel svatého Petra a Pavla (Cizkrajov).