Čimice – wieża mieszkalno – obronna

Historia

Pierwsza wzmianka o Čimicach pojawia się w źródłach pisanych w 1334 roku, kiedy wieś była własnością praskiego prepozyta. Wieża mieszkalno – obronna prawdopodobnie powstała wcześniej, możliwe, iż już około połowy XIII wieku. Zanikła najpewniej na początku XV wieku, zapewne z powodu wojen husyckich. Wiadomo jedynie, iż po 1420 roku wieś przejęli prażanie, którzy przekazali ją Bohuňkovi z Bohnic. Po raz kolejny o budowli dowiadujemy się w 1551 roku, jednak najpewniej był to nowy budynek wzniesiony w pierwszej połowie XVI wieku, na miejscu lub w pobliżu starej twierdzy. Ostatnia wzmianka o warowni pochodzi z 1609 roku, kiedy to ówczesna właścicielka, Eliška Hofmannová, przepisała swemu mężowi “twierdzę i całą wieś”.

Architektura

Wieża została wzniesiona na planie prostokąta o wymiarach wewnętrznych 6,8 x 4,4 metra i grubości murów dochodzącej do 1 metra. Parter był lekko zagłębiony w ziemi. Wejścia umieszczono od strony północnej i wschodniej, znajdowały się tak jakiegoś rodzaju aneksy. Budowla była chroniona przez drewniano – ziemne obwarowania o z grubsza owalnym kształcie oraz nawodnioną fosę. Oprócz głównej wieży na terenie dziedzińca usytuowane były inne małe budynki.

Stan obecny

Wieża mieszkalno – obronna nie zachowała się do czasów współczesnych.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Praha a Okoli t.VII, Praha 1989.