Chvojínek – kościół św Wacława

Historia

   Kościół św. Wacława został zbudowany w drugiej połowie XIII wieku. Od XIV wieku po okres wojny trzydziestoletniej pełnił funkcje parafialne. Później opiekę nad nim sprawowali księża z Benešova, a od 1791 roku z Neveklova. Wyposażenie wnętrza wymieniono w okresie baroku, a w XIX wieku przeprowadzono renowację w stylu pseudo-romańskim. Ostatnie większe naprawy przeprowadzono w połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku.

Architektura

   Kościół otrzymał formę niedużej, jednonawowej budowli o trójbocznym zakończeniu po stronie wschodniej, ale bez wydzielonego zewnętrznie z bryły prezbiterium. Po stronie południowej dostawiona została czworoboczna zakrystia. Chór oświetlały trzy duże ostrołukowe okna z masywnymi maswerkami w postaci dwóch wąskich ostrołuków zwieńczonych u góry trójliściastą rozetą. Wejście do kościoła umieszczono w ostrołukowym portalu po stronie północnej, od XIX wieku poprzedzonym neogotycką kruchtą. Wnętrze zwieńczono sklepieniem krzyżowo – żebrowym, rozpostartym także ponad zachodnią emporą opartą na pojedynczym filarze i dwóch ostrołukowych arkadach. Żebra sklepienne oparto na konsolach, z których część wyrzeźbiono na kształt ludzkich głów. W murze prezbiterium umieszczono dwie nisze: jedną zwieńczoną dwoma ostrołukami, a drugą trójliściem.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.
Strona internetowa farnostkrecovice.cz, Historie.