Chvalšiny – kościół św Marii Magdaleny

Historia

   Kościół św Marii Magdaleny został zbudowany w latach 1487 -1507 na miejscu wcześniejszej świątyni. Przy jego wznoszeniu udział miała znana rožmberska strzecha budowlana pod nadzorem mistrza Hansa Götzingera. Prace wykończeniowe prowadzono do 1514 roku, między innymi ścienne polichromie na łuku tęczowym wykonał wówczas Jakub Pecka.
   Niektóre zmiany w wyglądzie kościoła wprowadzono po okresie średniowiecza. W połowie XVIII wieku dobudowano południową kruchtę, w 1761 roku po stronie północnej dodano barokową kaplicę Marii Panny, a w 1846 roku kruchtę podwyższono o piętro. Ostatnie naprawy kościoła miały miejsce w 1886-1887, 1933 i 1940, natomiast samą wieżę poddano renowacji w 1773, 1810 i 1855 roku.

Architektura

   Kościół składa się z szerokiego, jednonawowego korpusu oraz węższego, trójbocznie zamkniętego prezbiterium po stronie wschodniej. Do południowej nawy przystawiono masywną, czworoboczną wieżę, a do północnej ściany prezbiterium prostokątną zakrystię. Fasada zachodnia wyróżnia się dwoma narożnymi przyporami i wykuszem podwieszanym na trzech wspornikach. Wnętrze ozdobiono wspaniałymi sklepieniami sieciowo – gwiaździstymi, stylizowanymi w korpusie na motyw korony cierniowej.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.
Strona internetowa ckrumlov.cz, Kostel svaté Máří Magdalény ve Chvalšinách.