Chvalkovice – zamek

Historia

Zamek w Chvalkovicach został prawdopodobnie zbudowany w pierwszej połowie XIV wieku. Jego pierwszym znanym właścicielem był do 1370 roku Petr z Chvalkovic. Od połowy XVI wieku należał do miejscowej rodziny Chvalkovskich z Hustířan, a w 1600 roku został zakupiony przez Petra Dobřenskiego z Dobřenic. Za Ferdynanda Rudolfa Dobřenskiego doszło w 1678 roku do gruntownej przebudowy zamku w barokową rezydencję. Potomkowie Ferdynanda dzierżyli zamek do 1792 roku, kiedy to został nabyty przez księcia Petra Birona. W 1945 majątek został przejęty przez skarb państwa, a budynek zaczął służyć celom gospodarczym.

Architektura

Średniowieczny zamek został zbudowany na skalistym cyplu w zakolu Czarnego Potoku. W swej najstarszej fazie z połowy XIV wieku uzyskał on obwód murów obronnych o ścianach dochodzących do 2 metrów grubości i o migdałowatym kształcie. Bramę, która była jedynie prostym wejściem przeprutym w murze, umieszczono po stronie północno – wschodniej. Zabudowę tworzyły dwa budynki dostawione do wewnętrznych ścian murów w części północno – wschodniej i południowo – zachodniej. W drugiej połowie XV wieku wzniesiono budynek bądź wieżę mieszkalno – obronną przy kurtynie północno – zachodniej oraz mniejszą czworoboczną wieżę bramną na miejscu dawniejszego wjazdu na teren dziedzińca zamkowego.

Stan obecny

Główny budynek zamkowy i dawna wieża bramna zostały całkowicie przekształcone w stylistyce barokowej, a po stronie zachodniej dodatkowo powstało nowożytne skrzydło. Z pierwotnego założenia widoczne są fragmenty muru obronnego po stronie zachodniej i południowej wraz z reliktami przystawionego do niego budynku. Wnętrza przekształconej zabudowy z pewnością kryją pierwotne, średniowieczne mury. Obecnie rezydencja znajduje się w rękach prywatnego właściciela, który przeprowadza jej renowację.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Vychodni Cechy t.VI, Praha 1989.
Strona internetowa hrady.cz, zámek Chvalkovice.