Chudý Hrádek – zamek

Historia

Zamek został wzniesiony na miejscu wcześniejszego, słowiańskiego gródka. Pierwsze informacje o nim pochodzą z 1391 roku, kiedy to Jindřich starszy Berka z Dubé przekazał część majątku, a mianowicie Houska, Hrádek (Chudý), Milčany i Frýdlant, swym synom. W 1402 roku Chudý Hrádek przejął najmłodszy syn Jindřicha Berki, Jindřich zwany Vaněk. W latach 1519-1522 zamek był własnością Jiří Kaplíra Osterskiego z Sulevic, a dziesięć lat później kupił go Václav z Vartenbergu. Już około 1560 roku Chudý Hrádek został opuszczony, zapewne z powodu zbyt surowych warunków mieszkalnych. Ostatnie informacje o zamku pochodzą z 1622 roku, kiedy to Jan Jiří z Vartemberka został skazany za udział w powstaniu  i utracił cały majątek. Wspomniano wówczas o jego niezamieszkanym i zrujnowanym Chudým Hrádku.

Architektura

Niewielki zamek został wzniesiony na skalnym ostrogu w pobliżu przecięcia dwóch potoków. Jedyny łatwiejszy dostęp możliwy był od strony południowej, gdzie usypano półkolisty wał o długości około 150 metrów i wysokości 2-4 metrów, przed którym umieszczono suchą fosę. Obwarowania te wydzieliły obszar podzamcza, na którym wzdłuż krawędzi skalnych ścian wykopano kolejny rów. Głównym elementem zamku był kamienny czworoboczny budynek mieszkalny, posiadający być może część wieżową. Jego fragmenty mogły być konstrukcji drewnianej lub szachulcowej, był także częściowo podpiwniczony. Wschodnia część budynku jest wyraźnie późniejsza i pochodzi z czasów po odbudowie spowodowanej jakimś pożarem.

Stan obecny

Do czasów współczesnych zachowały się ruiny głównego domu mieszkalnego, umieszczonego na robiącym wrażenie, urokliwym, skalnym masywie. Wstęp na zalesiony teren dawnego zamku jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Severni Cechy t.III, Praha 1989.