Chudenice – zamek

Historia

Wieś Chudenice po raz pierwszy została odnotowana w źródłach historycznych w 1291 roku, kiedy to dzierżył ją Drslav z Chudenic z rodu Černín. Nie wiadomo kiedy został zbudowany zamek, być może w pierwszej połowie XIV wieku. W 1380 roku przy okazji podziału majątku między Černína i Jana, wspomniano kościół i dwór, natomiast najstarsza informacja o zamku pochodzi dopiero z 1564 roku, kiedy to majątkiem dzielił się Jan i Humprecht z Chudenic. Ostatecznie właścicielem Chudenic został Humprecht, który między innymi przyczynił się do transformacji wsi w miasto oraz przebudowy zamku na renesansową rezydencję. W 1603 roku zamek opisano jako “dobrze z kamienia zbudowany”. W 1678 roku został on przejęty przez boczną gałąź rodu pochodzącą z Jindřichůva Hradec. Jej członkowie spędzali mniej czasu w Chudenicach, oddając rezydencję w zarząd swym miejscowym urzędnikom. W 1776 roku na polecenie Prokopa Vojtěcha, hrabiego Černína, zamek został gruntownie przebudowany według planów budowniczego Karla Ballinga, a po drugiej wojnie światowej uległ nacjonalizacji.

Architektura

Zamek z XVI wieku był regularnym założeniem, wzniesionym na planie czworoboku z czterema narożnymi basztami. Trzy z nich były cylindryczne, czwarta prawdopodobnie miała formę czworoboczną i niewiele wystawała poza obwód obronny. Wieżę bramną umieszczono w kurtynie wschodniej, poprzedzało ją niewielkie przedbramie oraz most przerzucony ponad nawodnioną fosą. Zabudowa mieszkalno – gospodarcza przylegała do wewnętrznych ścian kurtyny południowej i wschodniej.

Stan obecny

Zamek zachował się do czasów współczesnych lecz stracił pierwotne cechy stylowe. O oryginalnym zamku świadczy jedynie ogólne rozplanowanie budynków. Wewnątrz z późno renesansowego wnętrza przetrwały jedynie  tzw. Pokój Aniołów na pierwszym piętrze i Czarna Kuchnia nad bramą. Obecnie znajduje się w nim muzeum Josefa Dobrovského, czeskiego filologa, językoznawcy, księdza i slawisty, który przyczynił się do czeskiego odrodzenia narodowego.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Zapadni Cechi t.IV, Praha 1989.