Chrudim – kościół św Katarzyny

Historia

   Kościół św Katarzyny został wzniesiony na południowy wschód od Chrudimia, poza murami miejskimi, prawdopodobnie w drugiej połowie XIV wieku. Pierwotnie służył jako kaplica szpitalna i przylegał do niego niewielki cmentarz. Około połowy XV wieku dokonano jego znacznej rozbudowy, przekształcając w kościół parafialny. Pierwsza wzmianka o miejscowej parafii pojawiła się w 1461 roku. W parę lat później kazanie głosił w niej znany utrakwista Prokop. Kolejne przekształcenia miały miejsce w dwóch fazach pomiędzy 1516 a 1536, a prawdopodobnie około w 1561 roku ukończono wieżę. W 1850 roku budowlę zniszczył pożar. W trakcie odbudowy, z powodu ograniczonych funduszy, zrezygnowano z odtworzenia pierwotnego dachu, drewniany ganek wieży zastąpiono murowanym, a wewnątrz pomniejszono emporę.

Architektura

   Kościół z XVI wieku uzyskał kształt trójnawowej, halowej budowli na planie prostokąta z węższym prezbiterium o zakończeniu trójbocznym i wieżą po stronie południowo – zachodniej, mieszczącą w przyziemiu zakrystię. Wszystkie zewnętrzne elewacje opięto przyporami, pomiędzy którymi umieszczono duże, gotyckie okna z maswerkami. Pierwotnie kościół okryty był dwoma późnogotyckimi, wysokimi dachami namiotowymi, a wieża zwieńczona drewnianym gankiem. W korpusie nawowym na trzech parach ośmiobocznych filarów spoczęły sklepienia krzyżowo – żebrowe. Podobnie zasklepiono prezbiterium i zakrystię.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., Praha 1977.

Strona internetowa wikipedia.org, Kostel svaté Kateřiny Alexandrijské (Chrudim).