Chřešťovice – zamek

Historia

Pierwotny, niewielki zamek powstał prawdopodobnie w XV wieku. Po raz pierwszy został wspomniany w dokumentach źródłowych dopiero w 1529 roku. Od połowy XVI wieku należał ro rodziny Kaleniców z Kalenic, którzy być może rozpoczęli pierwsze renesansowe przebudowy obiektu. W XVII wieku właściciele rezydencji zmieniali się dość często, aż w 1695 roku budowlę zakupił Zikmund Ludvík Trauttmannsdorf. Od 1711 roku właścicielami byli Schwarzenbergowie, którzy osiem lat później dokonali przebudowy barokowej. Ostatnie znaczniejsze przemiany nastąpiły w 1819 roku, kiedy zamurowano częściowo krużganki od strony wewnętrznego dziedzińca.

Architektura

Niewielkie założenie mieszkalno – obronne wzniesiono na planie prostokąta. Składało się ono z obwodu murów obronnych i głównego budynku po stronie północnej. Dodatkowa zabudowa gospodarcza być może znajdowała się przy kurtynie południowej. Mury zostały wzmocnione dwoma czworobocznymi ryzalitami oraz dwoma narożnymi wieżyczkami, niewiele wystającymi poza obwód obronny. W ryzalicie zachodnim najprawdopodobniej znajdowała się brama wjazdowa.

Stan obecny

Obecnie budowla zatraciła całkowicie pierwotne cechy stylowe, jest też poważnie zaniedbana i wymaga remontu. Najwięcej średniowiecznej substancji kryją mury północno – wschodniego skrzydła, częściowo także wschodniego i południowego.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa hrady.cz, zámek Chřešťovice.