Chomutov – kościół Wniebowzięcia Marii Panny

Historia

   Pierwsza wzmianka o kościele pochodzi z 1330 roku, gdyż na ten rok datowane jest pismo Jana XXII do Konráda Hrdona, proboszcza kościoła parafialnego w Chomutovie. Sama budowla musiała powstać nieco wcześniej, prawdopodobnie pod koniec XIII wieku. W XIV stuleciu kościół został przebudowany, wzniesiono wówczas zachowane do dziś prezbiterium i zakrystię.
   W 1421 roku świątynia, podobnie jak większość budowli w mieście, została zniszczona w trakcie najazdu husytów. Zaowocowało to gruntowną renowacją i przebudową budowli w 1516 roku z inicjatywy i przy wsparciu rodu Veitmile. Co prawda dziewięć lat później nastąpił kolejny pożar, lecz budynek został ukończony około 1542 roku. W okresie tym dokończono także budowę, dostawionej do kościoła wieży miejskiej. W 1598 roku uszkodził ją pożar, lecz została odbudowana, podniesiona o jedną kondygnację i na nowo zadaszona w latach 1613-1614.
   Po 1625 roku sklepiono na nowo prezbiterium i jednocześnie wykonano nowe pokrycia dachu. Kolejne zniszczenia przyniosła wojna trzydziestoletnia, w trakcie której w 1643 roku świątynię zniszczyli Szwedzi. Remonty przeprowadzono do 1649 roku, następnie gruntowną renowację dokonano w 1723, a w latach 1873-1874 regotyzowano wieżę. Już jednak w 1899 roku budynek został oficjalnie zamknięty ze względu na fatalny stan pękających murów i sklepień. Z tego powodu w latach 1905-1915 przeprowadzono dużą przebudowę według planów architekta Gerstla. Ostatnie większe prace prowadzono przy wieży w okresie 1984-1989.

Architektura

   Kościół z końca okresu średniowiecza był trójnawową budowlą halową z węższym, trójbocznie zamkniętym prezbiterium po stronie wschodniej i przystawioną do niego od północy zakrystią. Co ciekawe prezbiterium jest nieco przesunięte względem osi korpusu nawowego na południe. Korpus został podzielony przez dwa rzędy ośmiobocznych filarów, dźwigających w każdej z naw sklepienie sieciowe. Po zachodniej stronie umieszczono w 1542 roku, wspartą trzema kolumnami, emporę. Do południowej nawy dobudowana została wyniosła, późnogotycka wieża z końca XV, początku XVI wieku. Jako jedna z nielicznych budowli otrzymała ona sklepienie sieciowe w spiralnej klatce schodowej łączącej przyziemie z piętrem.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa wikipedia.org, Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Chomutov).