Český Rudolec – zamek

Historia

   Zamek został wzniesiony na początku XIV wieku z inicjatywy ówczesnych właścicieli Rudolca. Pierwsza wzmianka pisana o nim pojawiła się w 1353 roku. W 1406 roku margrabia Moraw Jošt (Jodok) przekazał warownię Vilémovi z Miličína. Jako kolejni właściciele w XV wieku podawani są: Beneš z Miličína, Václav z Maříže i Jan z Osečan.
   W XVI stuleciu Český Rudolec przypadł rodzinie Hodickich z Hodic, która rozpoczęła renesansowe przekształcenia warowni. Kolejne, tym razem barokowe przebudowy przeprowadzono w drugiej połowie XVII wieku w czasach panowania na zamku rodziny Trautsonov. W 1860 roku wielki pożar zniszczył zamek,  co stało się impulsem do odbudowy i zarazem całkowitej przebudowy w stylu neogotyku. Właścicielem Rudoleca był wówczas Angelo Picchioni, który sam zaprojektował plany odbudowy. Po drugiej wojnie światowej rezydencja popadła w zaniedbanie, które  być może zakończy się wraz z nowym prywatnym właścicielem.

Architektura

   Pierwotny zamek został wzniesiony na płaskim terenie, dlatego zdecydowano się otoczyć go szeroką, nawodniona fosą. Rdzeń zamku o wymiarach 26 x 24 metry miał z grubsza owalny kształt i zagiętych ścianach. Najstarszymi elementami były czworoboczna, trójpiętrowa wieża, obwód murów obronnych o dość niewielkiej grubości (1,2 metra) i dom mieszkalnym przystawiony do południowej kurtyny. Wieża miała wymiary u podstawy 5,5 x 5,5 metra z murem w przyziemiu o grubości 2 metrów. Dziś ma 20 metrów wysokości i cztery piętra ponad przyziemiem. Na środkowej kondygnacji umieszczono portal, który wiódł od północy na obronną galerię.
   Prawdopodobnie w XV wieku założenie rozbudowano, wznosząc wysunięte przed pierwotny obwód skrzydło zachodnie, przez które poprowadzono bramę wjazdową. Za nią ukształtowało się obwarowane przedzamcze, zaopatrzone we własne mury obronne, przystawione do ich wewnętrznych ścian zabudowania oraz wieżę bramną po stronie południowej.

Stan obecny

   Dzisiejszy zamek to neogotycki pałac, który całkowicie zatracił pierwotne cechy stylistyczne, choć jego wewnętrzne ściany muszą zawierać elementy średniowiecznych zabudowań, zwłaszcza domu południowego, skrzydła zachodniego, a nawet całej, pierwotnej wieży. Po okresie długoletniej dewastacji w ostatnim czasie rozpoczęto prace renowacyjne.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Anderle J., Brych V., Chotěbor P., Durdík T., Fišera Z., Procházka Z., Rykl M., Slavík J., Svoboda L., Úlovec J., Encyklopedie českých tvrzí, t. 1, Praha 1998.

Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Jizni Morava t. I, Praha 1981.
Plaček M., Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí, Praha 2001.