Český Rudolec – zamek

Historia

Zamek został wzniesiony na początku XIV wieku z inicjatywy ówczesnych właścicieli Rudoleca. Pierwsza wzmianka pisana o nim pojawiła się w 1353 roku. W 1406 roku margrabia Moraw Jošt (Jodok) przekazał warownię Vilémovi z Miličína. Jako kolejni właściciele w XV wieku podawani są: Beneš z Miličína, Václav z Maříže i Jan z Osečan. W XVI stuleciu Český Rudolec przypadł rodzinie Hodickich z Hodic, która rozpoczęła renesansowe przekształcenia warowni. Kolejne, tym razem barokowe przebudowy przeprowadzono w drugiej połowie XVII wieku w czasach panowania na zamku rodziny Trautsonov. W 1860 roku wielki pożar zniszczył zamek,  co stało się impulsem do odbudowy i zarazem całkowitej przebudowy w stylu neogotyku. Właścicielem Rudoleca był wówczas Angelo Picchioni, który sam zaprojektował plany odbudowy. Po drugiej wojnie światowej rezydencja popadła w zaniedbanie, które  być może zakończy się wraz z nowym prywatnym właścicielem.

Architektura

Pierwotny zamek został wzniesiony na płaskim terenie, dlatego zdecydowano się otoczyć go szeroką, nawodniona fosą. Najstarszymi elementami były czworoboczna wieża, obwód murów obronnych o nieregularnym, lecz zbliżonym do owalu kształcie i dom mieszkalnym przystawiony do południowej kurtyny. Prawdopodobnie w XV wieku założenie rozbudowano, wznosząc wysunięte przed pierwotny obwód skrzydło zachodnie, przez które poprowadzono bramę wjazdową. Za nią ukształtowało się obwarowane przedzamcze, zaopatrzone we własne mury obronne, przystawione do ich wewnętrznych ścian zabudowania oraz wieżę bramną po stronie południowej.

Stan obecny

Dzisiejszy zamek to neogotycki pałac, który całkowicie zatracił pierwotne cechy stylistyczne, choć jego wewnętrzne ściany muszą zawierać elementy średniowiecznych zabudowań, zwłaszcza domu południowego, skrzydła zachodniego i dolnych partii wieży. Po okresie długoletniej dewastacji w ostatnim czasie rozpoczęto prace renowacyjne.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Jizni Morava t.I, Praha 1989.