České Budějovice – Czarna Wieża

Historia

Wieża została wzniesiona w latach 1549 – 1577. Ze względu na niekorzystne podłoże, przed rozpoczęciem głównych prac grunt musiał zostać wzmocniony palami dębowymi. Pierwotnie służyła jako dzwonnica kościelna i wieża miejska o charakterze strażniczym, ale była także symbolem siły i bogactwa miasta. Początkowo budowę nadzorował Hans Spatz, następnie Lorenz i Vincent Fugeralowie. Nazwa wieży powstała w następnym stuleciu, być może w związku z pożarem i okopceniem budowli. Pierwszą poważną naprawę przeszła w 1697 roku po wielkim pożarze, który zniszczył ponad połowę miasta. Inne były prowadzone w 1809, 1848 i w latach 1980-1985.

Architektura

Wieżę usytuowano w centrum miasta w północno-zachodnim narożniku kościoła katedralnego. W większości została zbudowana w stylistyce gotyckiej, jedynie z galerią i górnym zwieńczeniem o cechach renesansu. Wzniesiona została na planie czworoboku o boku długości 11,6 metrów i o pięciu kondygnacjach. Jej wysokość wynosi 72,29 metry, a elewacje sięgają 46 metrów nad ziemią. Ściany są grubsze u podstawy (3,1 metra) i zwężają się w górnych partiach. Na szczyt prowadzi 225 schodów. Trzy dolne piętra przepruto niewielkimi prostokątnymi okienkami, trzy wyższe zaopatrzono już w duże ostrołukowe okna.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., Praha 1977.

Strona internetowa hrady.cz, Černá věž.
Strona internetowa wikipedia.org, Černá věž (České Budějovice).