Česká Lípa – kościół św Krzyża

Historia

Kościół został wybudowany w XIV wieku, być może przy udziale słynnego mistrza budowlanego Petra Parléra. Najstarsza pisemna wzmianka o jego istnieniu pochodzi z 1389 roku. Wówczas to Hynek Berka z Dubé, właściciel Czeskiej Lipy sprzedał burgrabiemu Hynkovi z Weitmile i miejskim radnym patronat ołtarza głównego. W 1426 roku miasto i świątynię spustoszył wielki pożar. Odbudowa kościoła trwała aż do lat 90-tych XV wieku. W XVI wieku głosili w nim kazania protestanccy księża, lecz w 1622 roku Albrecht z Valdštejna przekazał go katolikom. W XVII wieku w kościele przekształcono wnętrze, a w XVIII wieku został odnowiony. W drugiej połowie XIX wieku jego kolejną naprawę zlecono architektowi Josefowi Mockerowi, który przeprowadził renowację w latach 1896-1897, dobudowując przy okazji zakrystię po stronie północnej.

Architektura

Kościół jest jednonawową, salową budowlą z węższym, zamkniętym trójbocznie prezbiterium po stronie wschodniej. Zostało ono w odróżnieniu od nawy wzmocnione przyporami, a wewnątrz nakryte sklepieniem gwiaździstym. Charakterystyczną cechą kościoła jest zachodnia kruchta: gotycka, pięciokątna z pięcioramiennym sklepieniem żebrowym. Ostrołukowy portal wejściowy znajduje się po południowej stronie nawy, kolejny umieszczony był po stronie północnej, obecnie jest zamurowany.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa hrady.cz, kostel sv. Kříže.

Strona internetowa wikipedia.org, Kostel Povýšení svatého Kříže (Česká Lípa).