Česká Kamenice – zamek Kamieniec

Historia

   Początki zamku najprawdopodobniej sięgają lat dwudziestych pierwszej połowy XV wieku, a jego fundatorem mógł być Zikmund z Vartemberka. Pierwsza konkretna wzmianka o budowli pochodzi z 1476 roku, jednak pośrednie informacje dotyczą okresu z lat 1440-1444. Tereny te miały wówczas być celem najazdów łużyckiego Związku Sześciu Miast, prowadzącego wojny z rodem Vartemberków. Źródła mówią o spalaniu Kamenicy, nie wiadomo jednak, czy chodziło o zamek, czy o miasto. W 1515 roku Kamieniec został kupiony przez ród z Salhausen, który wybudował dla siebie nową rezydencję w mieście. Co prawda po dwudziestu latach warownia miała znów wrócić do Vartemberków, lecz prawdopodobnie już w okresie Salhausenów zabudowania zamkowe zostały opuszczone i zaczęły popadać w ruinę. Jeszcze tylko w 1639 roku odegrały jakąś rolę w starciach wojny trzydziestoletniej, gdyż wiadomo o zdobyciu i spaleniu wówczas zamku przez Szwedów.

Architektura

   Zamek wzniesiono na skalistym zboczu wzgórza. Jego głównym elementem był umieszczony nad skarpą, czterokondygnacyjny dom mieszkalny na planie nieregularnego trapezu. W południowej elewacji budynku prawdopodobnie umieszczony był wykusz latrynowy. Zapewne starszą fazą budynku była wieża mieszkalna. Zamek był wówczas typowym obiektem obronnym doby husyckiej, a dopiero w drugiej fazie został przystosowany do celów rezydencjonalnych. Od strony północnej gdzie stok był nieco łagodniejszy, mur obronny wydzielał wewnętrzny dziedziniec. Zewnętrzna brama została umieszczona po stronie wschodniej, w pobliżu formacji skalnych. Druga brama prowadząca do górnego zamku znajdowała się po zachodniej stronie wzgórza, gdzie strome skały pod szczytem tworzyły naturalny, wąski wąwóz.

Stan obecny

   Do dnia dzisiejszego zachował się główny dom zamkowy z zewnętrznymi murami do wysokości trzeciej, a miejscami i czwartej kondygnacji. Niestety wewnętrzne podziały nie przetrwały, a w środku umieszczono jedynie współczesną wieżę widokową. Ponadto widoczne są niewielkie relikty murów obwodowych.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Durdík T., Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2009.

Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Severni Cechy t.III, Praha 1984.
Strona internetowa ohradech.eu, Kamenice.