Čepička – zamek

Historia

   Niewielki zamek prawdopodobnie został wzniesiony w drugiej ćwierci XV wieku przez ród władający Pernštejnem, jako punkt obronny na posiadłości klasztornej, po jej zniszczeniu przez husytów. Kres funkcjonowania być może przypadł już na drugą połowię XV stulecia. Zapewne budowy fortyfikacji w Čepička nigdy nie ukończono, a materiał z niej przeznaczono na odbudowę klasztoru Porta Coeli.

Architektura

   Rdzeń warowni o wymiarach 28 x 25 metrów znajdował się na szczycie wzgórza, które jest nieco wydłużone w kierunku wschód-zachód i które wraz z  dwoma spłaszczonymi, półkolistymi platformami od wschodu i zachodu zajmuje owalny, rozległy obszar o wielkości około 147 x 75 metrów. W północnej części znajdował się murowany budynek bądź wieża o wymiarach 7×11 metrów. Budowla ta była podpiwniczona i prawdopodobnie posiadała trzy kondygnacje z płaskimi stropami. Piwnica częściowo znajdowała się pomiędzy skałami i dostępna była od południowego wschodu przez schody z portalem z piaskowca. W pobliżu umieszczono duży okrągły, wyżłobiony w skale zbiornik.  Wieżę otaczał obwód muru obronnego, a w jego północnej części odkryto ślady półcylindrycznej, niewielkiej wieżyczki lub bastionu. Pozostała zabudowa była zapewne drewniana. Zewnętrzną strefę obrony stanowiły dwa lub trzy obwałowania poprzedzone suchymi fosami. Droga na główny dziedziniec prowadziła od zachodu przez otoczoną ziemnym wałem fosę o szerokości 10-15 metrów, następnie skręcała na północ od wieży, otaczała rdzeń zamku i od wschodu osiągała bramę wjazdową.

Stan obecny

   Zamek nie zachował się do czasów współczesnych. Widoczne są jedynie ślady ziemnych wałów i przekopów oraz relikty wieżyczki północnej i fundamentowe części głównej wieży z cysterną na wodę wyżłobioną w skale.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Plaček M., Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí, Praha 2001.

Strona internetowa hrady.cz, hrad Čepička.