Čepička – zamek

Historia

Niewielki zamek prawdopodobnie został wzniesiony w drugiej ćwierci XV wieku przez ród władający Pernštejnem, jako punkt obronny na posiadłości klasztornej, po jej zniszczeniu przez husytów. Kres funkcjonowania być może przypadł już na drugą połowię XV stulecia. Zapewne budowy fortyfikacji w Čepička nigdy nie ukończono, a materiał z niej przeznaczono na odbudowę klasztoru Porta Coeli.

Architektura

Rdzeń warowni znajdował się na szczycie wzgórza, które jest nieco wydłużone w kierunku wschód-zachód i zajmuje owalny obszar o wielkości około 150 x 75 metrów. W północnej części znajdował się murowany budynek bądź wieża o wymiarach 7×11 metrów. Budowla ta była podpiwniczona. Piwnica częściowo znajdowała się pomiędzy skałami i dostępna była od południowego wschodu przez schody z portalem z piaskowca. W pobliżu umieszczono duży okrągły, wyżłobiony w skale zbiornik.  Wieżę otaczał obwód muru obronnego, w jego północnej części odkryto ślady półcylindrycznej, niewielkiej wieżyczki lub bastionu. Zewnętrzną strefę obrony stanowiły kolejne dwa lub trzy obwałowania poprzedzone suchymi fosami.

Stan obecny

Zamek nie zachował się do czasów współczesnych. Widoczne są jedynie ślady ziemnych wałów i fos oraz relikty wieżyczki północnej i fundamentowe części głównej wieży z cysterną na wodę wyżłobioną w skale.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa hrady.cz, hrad Čepička.