Čeladná – zamek

Historia

   Niewielkie założenie obronne można uznać za strażnicę pobliskiego szlaku handlowego, przechodzącego przez pasmo górskie od Moraw do Uher i wąską dolinę wzdłuż Čeladná. Znaleziska archeologiczne (kubki, garnki, dzbany, miski, elementy żelazne) pozwoliły wydatować czas funkcjonowania zamku na okres od końca XIII wieku do początku XV stulecia. Za inicjatora budowy przyjmuje się czasem ołomunieckiego biskupa Bruna z Schauenburka.

Architektura

   Zamek został wzniesiony na skalistym, podłużnym grzbiecie wzgórza Kozinec, przez co jego długość wynosiła aż 130 metrów, a szerokość jedynie od 5 do 10 metrów. Zbocza wzgórza są dość strome, dlatego jedyny dostęp do warowni prowadził od strony zachodniej. Tam za pierwszym przekopem wznosi się łagodny pagórek na którym prawdopodobnie umieszczono zewnętrzne, drewniane obwarowania. Kolejną przeszkodę stanowiła druga sucha fosa, częściowo wykuta w skale. Dominuje nad nią skalna formacja na której być może wzniesiono jakiegoś rodzaju budynek, strażnicę lub wieżę. Dalej droga wjazdowa osiągała niewielki dziedziniec umieszczony pomiędzy dwoma skalnymi wzniesieniami. Można się spodziewać, iż umieszczono tu jakieś pomocnicze budynki gospodarcze lub mieszkalne. Następnie droga prowadziła po północnej stronie skały, skąd zapewne wchodziła na drugie wzniesienie, gdzie być może umieszczono kolejną wieżę. Teren po wschodniej części założenia, przed osiągnięciem stromego spadku, pozwalałby na wzniesienie tam jeszcze jakiś dodatkowych, niewielkich budowli obronnych. Nie można jednoznacznie stwierdzić, czy zamek był kamienny czy drewniany. Duża liczba kamieni i swobodny dostęp do drewna sugerowałby konstrukcję mieszaną.

Stan obecny

   Zamek nie zachował się do czasów współczesnych. Na gęsto zalesionym wzgórzu można jedynie obejrzeć ukształtowanie terenu na którym wzniesiono i do którego dopasowano obronne założenie.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Plaček M., Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí, Praha 2001.
Strona internetowa hrady.cz, hrad Čeladná.