Čejkovice – zamek

Historia

   Początki zamku wiążą się z założeniem w Čejkovicach komandorii templariuszy o której pierwsza wzmianka pojawia się w 1248 roku. Po upadku i rozwiązaniu zakonu, od 1312 roku Čejkovice przypadły królowi, a wkrótce szlacheckiej rodzinie panów z Lipy. W 1353 roku Čeněk z Lipy przekazał zamek, miasto i wieś Senstráž braciom Albertowi i Vilémowi ze Šternberka. W 1437 roku Čejkovice przeszły natomiast na własność Smila z Nemotic oraz Protivca z Pavlovic, lecz warownia prawdopodobnie została w dobie walk husyckich zniszczona i opuszczona. O jakiś tragicznych wydarzeniach może świadczyć odkrycie na dziedzińcu masowego grobu, w którym pochowano dużą liczbę kobiet i dzieci.
   Pod koniec XV lub na początku XVI stulecia zamek został odbudowany. Kolejni właściciele zmieniali się dość często, a w drugiej połowie XVI wieku Albrecht z Víckova przeprowadził renesansową przebudowę budowli. Kolejne przekształcenia po 1624 roku przeprowadzili jezuici, między innymi zakładając na zamku kaplicę. W trakcie wojny trzydziestoletniej w 1645 roku Čejkovice zostały zniszczone przez Szwedów, kolejne spustoszenia poczynili kurucowie w 1705 roku. Za każdym razem zamek był remontowany, co jednak przyczyniało się do coraz większej zmiany pierwotnego wyglądu. Po 1918 roku został przejęty przez nowo powstałe państwo czechosłowackie, niestety w efekcie tego popadł w zaniedbanie, zakończone dopiero generalnym remontem w 1996 roku.

Architektura

   Średniowieczne założenie zostało zbudowane na planie zbliżonym do owalu, z pojedynczym murem obwodowym zamykającym wewnętrzny dziedziniec ze studnią po stronie północnej. Bramę prawdopodobnie umieszczono po stronie północno – wschodniej, a zabudowę mieszkalno – gospodarczą dostawiono do wewnętrznych ścian muru. Główny ciąg zabudowy znajdował się po stronie zachodniej i północno – zachodniej. W południowo – zachodnim krańcu dziedzińca umieszczono natomiast czworoboczną, nie połączoną bezpośrednio z murami, wieżę.

Stan obecny

   Obecnie wygląd zamku zatracił pierwotne cechy stylistyczne w wyniku wielokrotnych renesansowych i barokowych przekształceń. Z ujednoliconej budowli wyróżnia się jedynie czworoboczna wieża. Wykorzystywany jest on do celów hotelowych i reprezentacyjnych. Umieszczono w nim również wystawę archeologiczną pt. “Od łowców mamutów do templariuszy”.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Jizni Morava t.I, Praha 1989.
Strona internetowa wikipedia.org, Čejkovice (okres Hodonín).