Čečovice – kościół św Mikołaja

Historia

   Kościół św. Mikołaja najprawdopodobniej został wzniesiony w drugiej połowie XIV wieku. W pierwszej połowie XVIII wieku zakrystia została nadbudowana do formy wieży i otrzymała wystrój barokowy. W późniejszych latach dobudowano także kruchtę, lecz została ona rozebrana w trakcie XIX-wiecznej renowacji.

Architektura

   Kościół usytuowano w północno-zachodniej części wsi na lekko podwyższonym terenie. Wzniesiony został z cegły przy wykorzystaniu żółtego piaskowca do wykończenia detali architektonicznych. Otrzymał on formę budowli jednonawowej, zakończonej od strony wschodniej wielobocznie, bez wydzielonego z zewnętrznej bryły prezbiterium. Po stronie północno – wschodniej dostawiono czworoboczną ale nieregularną w planie, umieszczoną nieco pod skosem zakrystię. Cały korpus opięty został przyporami pomiędzy którymi przepruto duże ostrołukowe okna w profilowanych ościeżach. Zachodnią fasadę ozdobiono oknem cylindrycznym z maswerkową rozetą, ponad którym umieszczono wspaniały trójkątny szczyt, wypełniony bogatym maswerkiem z motywami trójliści i czwórliści oraz zwieńczony licznymi kwiatonami. W północno-zachodnim narożniku kościoła umieszczono wieżyczkę schodową, zapewniającą wejście na emporę i poddasze budynku. Po stronie południowej w drugim od zachodu przęśle ulokowano ostrołukowy portal wejściowy, flankowany dwoma kolumienkami płynnie przechodzącymi w trójkątną archiwoltę o nietypowym maswerku ułożonym z przeplatających się trójliści. Wnętrze przykryto sklepieniem krzyżowo – żebrowym i pokryto ściennymi polichromiami. Po stronie zachodniej umieszczono bogato zdobioną maswerkami emporę.

Stan obecny

   Kościół św. Mikołaja jest jedną z najcenniejszych gotyckich budowli w rejonie Domažlic. Jego architektura i zastosowanie przy budowie cegły są unikalne w czeskim budownictwie, a użyte elementy detalu architektonicznego o wysokiej wartości artystycznej tym bardziej zadziwiają w tak mało znacznej osadzie.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.
Strona internetowa pamatkovykatalog.cz, Čečovice, kostel sv. Mikuláše.