Čáslav – miejskie mury obronne

Historia

   Królewskie miasto Čáslav powstało około połowy XIII wieku za panowania Przemysła Otokara II na jednej z głównych tras lądowych łączących Czechy i Morawy. Murowane obwarowania zaczęto wznosić na przełomie XIII i XIV wieku. Znacząca rozbudowa i wzmocnienie fortyfikacji nastąpiło w pierwszej połowie XV wieku, kiedy to Čáslav stał się silną ostoją dla husytów. W pierwszej połowie XVII wieku, w obliczu rozwijającej się sztuki wojennej, średniowieczne obwarowania okazały się niewystarczające i  podczas wojny trzydziestoletniej miasto zostało dwukrotnie zdobyte przez Szwedów. Nieprzydatne i zniszczone mury miejskie częściowo rozebrano w XVIII i XIX wieku.

Architektura

   Obwód murów obronnych założono na planie wydłużonego owalu i wzmocniono licznymi czworobocznymi, półokrągłymi i cylindrycznymi basztami. Do miasta prowadziły trzy bramy i jedna furta: Brodská od południa, Kolínská (Górna) od strony północnej, Žižkova od strony północno – zachodniej i Hradecka od strony wschodniej. Flankowane były przez potężniejsze od innych baszt wieże przybramne. Brama Brodská chroniona była zachowaną do dziś cylindryczną wieżą zwaną Ottokarową, o średnicy 8 metrów i wysokości 22 metrów. Zewnętrzną strefę obrony stanowił drugi niższy mur, ziemny wał oraz fosa. Otaczały one miasto ze wszystkich stron poza bezpieczniejszą stroną zachodnią, gdzie  dodatkową obronę zapewniał staw.

Stan obecny

   Obwarowania w Čáslaviu to obecnie jedne z najlepiej zachowanych średniowiecznych fortyfikacji miejskich na terenie Czech, wciąż widoczne na około 1/3 obwodu. Do dnia dzisiejszego przetrwały liczne fragmenty muru obronnego, głównie po zachodniej i południowej stronie z kilkoma częściowo zachowanymi basztami i widocznym gdzieniegdzie zarysem fosy. Najcenniejszym zachowanym zabytkiem fortyfikacji jest wieża bramy Brodskéj (tzw. Wieża Ottokara).

pokaż wieżę bramy Brodskiej na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., Praha 1977.
Strona internetowa hrady.cz, Čáslav městské opevnění.