Čalonice – zamek

Historia

Według badań archeologicznych zamek Čalonice został wzniesiony pod koniec XIII wieku. Pierwsza informacja źródłowa o nim pojawiła się dopiero w 1392 roku w liście Zygmunta z Myslibořic. Informacje z 1417 roku przedstawiają zamek już jako zniszczony, co zostało potwierdzone w trakcie wykopalisk. Prawdopodobnie został zrujnowany w trakcie walk margrabiów na przełomie XIV i XV wieku, a przyzamkowa wieś opustoszała w drugiej połowie XVI stulecia.

Architektura

Zamek został wzniesiony na cyplu wzgórza i posiadał w przybliżeniu trójkątny w planie kształt, dostosowany do właściwości terenu. Mur obronny w części skierowanej naprzeciwko drogi dojazdowej miał nawet 2 metry grubości. Sama brama poprzedzona była 24 metrowej szerokości rowem o głębokości około 7,5 metra. Głównym elementem warowni była czworoboczna wieża o wymiarach 10 x 8,5 metra. Prawdopodobnie pełniła ona funkcje mieszkalne, gdyż nie zachowały się inne znaczące elementy zabudowy, które mogłyby spełniać tą rolę. Mniejszy budynek umieszczono prze wewnętrznej ścianie muru obronnego, kolejny znajdował się w południowo-wschodniej części, a w południowym narożniku stała mniejsza wieża o wymiarach około 4 x 4 metry.

Stan obecny

Do czasów współczesnych z zamku przetrwały jedynie niewielkie fragmenty, w niektórych miejscach dochodzące do około trzech metrów wysokości, widoczne są również fundamenty wieży odkryte podczas badań archeologicznych. Wokół reliktów zamku nie ma oznakowanego szlaku turystycznego.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Jizni Morava t.I, Praha 1989.
Strona internetowa hrady.dejiny.cz, Čalonice.
Strona internetowa wikipedia.org, Čalonice.