Čachrov – wieża obronno – mieszkalna

Historia

   Osada Čachrov po raz pierwszy została wspomniana w dokumentach źródłowych w 1352 roku, na liście wsi należących do dekanatu Klatovy. W latach 1362 i 1364 pojawił się w źródłach pierwszy znany jej posiadacz Vilém z Čachrova, który około 1380 – 1390 wzniósł murowaną wieżę obronno – mieszkalną. Jego potomkowie posiadali wieżę do 1446 roku, kiedy to została włączona do majątku Děpolta z Týzmberka. Przestała wówczas służyć jako stała rezydencja właściciela i z czasem opustoszała. Po 1541 roku Čachrov ponownie stał się odrębną własnością należącą do Jana Rendla z Úšavy, jednak już w 1568 opisywano wieżę jako opuszczoną. Jej renowację przeprowadził wkrótce Jan Bohuchval z Hrádku, który kupił Čachrov od córek Jana Rendla. Po 1740 roku w pobliżu średniowiecznego budynku wybudowany barokowy pałac, a w drugiej połowie XVIII wieku wieżę zamieniono na spichlerz, na szczęście nie zmieniono jednak jej zewnętrznego wyglądu.

Architektura

   Budowla została wzniesiona na planie prostokąta o wymiarach 16,75 x 11,75 metrów i posiadała pięć kondygnacji. Wejście do środka umieszczono w ostrołukowym portalu znajdującym się parę metrów nad ziemią, na osi jednaj z dłuższych elewacji. Prowadził on na poziom pierwszego piętra. Wewnątrz wąski korytarz rozdzielał kondygnację na dwa pomieszczania. Zbliżony podział posiadało przyziemie, gdzie do dwóch pomieszczeń prowadziły osobne portale. Na poziom parteru można się było dostać tylko z pierwszego piętra, schodami umieszczonymi w środkowym korytarzu. Ponieważ ściany przyziemia musiały udźwignąć ciężar górnych pięter, na parterze cienkie ścianki środkowego korytarza zostały zastąpione masywnymi murami, a sufit pomieszczenia po lewej stronie od wejścia, został wsparty na środkowym filarze. Podobnie jak w większości tego typu obiektów w średniowieczu, przyziemie pełniło funkcje magazynowo – gospodarcze, najwyższa kondygnacja obronne, a górne piętra reprezentacyjno – mieszkalne. Z tego powodu te ostatnie wyposażone były w większe okna i wykusze latrynowe. Czwarte piętro, które było jedną dużą salą, prawdopodobnie na zewnątrz otoczone było drewnianym gankiem, do którego prowadziły drzwi z każdej strony pomieszczenia. Pierwotnie budowlę otaczała nawodniona fosa.

Stan obecny

   Wieża przetrwała do czasów współczesnych w dość dobrym stanie, choć większość pierwotnych podziałów wewnętrznych została zmieniona, przebito kilka nowożytnych okien i nowe wejście, a wykusze uległy zniszczeniu. Obecnie zabytek po długim okresie zaniedbania poddawany jest stopniowym renowacjom, podobno w przyszłości ma zostać przeznaczony na potrzeby instytucji kulturalnych i społecznych.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Zapadni Cechi t.IV, Praha 1989.
Menclová D., České hrady, Praha 1972.