Buzice – zamek

Historia

   Pierwsza wzmianka o Buzicach pochodzi z 1384 roku. Majątek ten należał wówczas do braci Předoty, Němca i Peška. Ich potomkowie dzierżyli Buzice jeszcze w drugiej połowie XV wieku, o czym świadczą groby Václava i Jana z Buzic, pochowanych w kościele w Paštikách. Pierwsze informacje pisemne dotyczą jedynie istnienia w Buzicach młynów, od 1402 roku mowa o wsi, a dwór wzniesiony został w dalszej części XV stulecia, zapewne za Jana z Buzic.  Prawdopodobnie na początku XVI wieku zamek przestał pełnić funkcje mieszkalne. Jedyna bezpośrednia wzmianka o nim pochodzi z 1527 roku i wspomina go jako już opuszczony. W drugiej połowie XVII wieku do kompleksu dobudowano dwuskrzydłowy wczesnobarokowy spichlerz, a w XIX wieku na terenie ruin zamku wzniesiono dwa małe domy.

Architektura

   Najstarszą częścią założenia prawdopodobnie była czteropiętrowa, czworoboczna (na planie trapezu)  wieża mieszkalna z XIV wieku. Jej dolne kondygnacje służyły funkcjom gospodarczo – magazynowym, natomiast pomieszczenia mieszkalne zapewne znajdowały się w niej na trzeciej i czwartej kondygnacji. Były one oświetlane oknami umieszczonymi w niszach z bocznymi ławami. Wszystkie pomieszczenia zwieńczono płaskimi stropami. Wejście do wieży znajdowało się na wysokości piętra i prowadził do niego niewielki zwodzony most, łączący się z pobliskimi obwarowaniami.
  Zamek otrzymał obwodowy  mur obronny, który wydzielił dziedziniec, o nieregularnym, ale z grubsza czworobocznym kształcie. Po stronie północno – zachodniej wzniesiono przystawiony do muru obwodowego piętrowy, prostokątny budynek mieszkalny. W zachodnim narożniku znajdował się kolejny, ale drewniany budynek, o którego istnieniu świadczy rowek do zamocowania belek ścian w murze obronnym.
   Zewnętrzną strefę obrony stanowiła nawodniona fosa, przed którą usypano ziemny wał. Obwarowania te otaczały cały zamek poza zachodnią stroną, która bezpośrednio przylegała do rzeki.
Od strony wschodniej i południowo – wschodniej budowlę od drugiej połowy XV wieku zabezpieczał dodatkowo zewnętrzny mur z niewielką narożną wieloboczną wieżą.

Stan obecny

   Niewielka warownia zachowała się do czasów współczesnych w całkiem dobrym stanie. Co prawda na dziedzińcu stanęły nowożytne spichlerze, lecz przetrwała większość obwodu murów, który stał się ścianami zewnętrznymi owych magazynów oraz czworoboczna wieża z XIV wieku, wtopiona obecnie pomiędzy dwa skrzydła gospodarcze. Wewnątrz jest ona zrujnowana, lecz pierwotne podziały są widoczne, dzięki zachowanym otworom po belkach stropowych. Niestety zamek sprawia wrażenie zaniedbanego, zwiedzanie jego wnętrz może być utrudnione.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Anderle J., Brych V., Chotěbor P., Durdík T., Fišera Z., Procházka Z., Rykl M., Slavík J., Svoboda L., Úlovec J., Encyklopedie českých tvrzí, t. 1, Praha 1997.
Durdík T., Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Dodatky 2, Praha 2005.

Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Jizni Cechy t. V, Praha 1986.
Menclová D., České hrady, Praha 1972.