Buzice – zamek

Historia

Pierwsza wzmianka o zamku w Buzicach pochodzi z 1384 roku. Majątek ten należał wówczas do braci Předoty, Němca i Peška. Ich potomkowie dzierżyli Buzice jeszcze w drugiej połowie XV wieku, o czym świadczą groby Václava i Jana z Buzic, pochowanych w kościele w Paštikách. Dopiero na początku XVI wieku warownia przestała pełnić funkcje mieszkalne i została przekształcona przez Václava z Rozdražova w spichlerz.

Architektura

Najstarszą częścią założenia prawdopodobnie była czteropiętrowa, czworoboczna  wieża mieszkalna z XIV wieku. Pomieszczenia mieszkalne zapewne znajdowały się na trzeciej i czwartej kondygnacji, były one oświetlane oknami z umieszczonymi wewnątrz niszami i bocznymi ławami. Dolne kondygnacje służyły funkcjom gospodarczo – magazynowym. W XV wieku wyprowadzono od niej  mur obronny, który wydzielił dziedziniec, o z grubsza czworobocznym kształcie. Po stronie północno – zachodniej wzniesiono piętrowy, prostokątny budynek mieszkalny. Od strony północno – wschodniej i południowo – wschodniej zamek zabezpieczał dodatkowy, zewnętrzny mur z niewielką narożną wieżyczką, z pozostałych stron przeszkodę stanowiła rzeka.

Stan obecny

Niewielka warownia zachowała się do czasów współczesnych w całkiem dobrym stanie. Co prawda na dziedzińcu stanęły nowożytne spichlerze, lecz przetrwała większość obwodu murów, który stał się ścianami zewnętrznymi owych magazynów oraz czworoboczna wieża z XIV wieku, wtopiona obecnie pomiędzy dwa skrzydła gospodarcze. Wewnątrz jest ona zrujnowana, lecz pierwotne podziały są widoczne, dzięki zachowanym otworom po belkach stropowych. Niestety zamek sprawia wrażenie zaniedbanego, zwiedzanie jego wnętrz może być utrudnione.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Jizni Cechy t.V, Praha 1989.
Menclová D., České hrady, Praha 1972.

Strona internetowa hrady.cz, tvrz Buzice.