Bukovina – zamek

Historia

Pierwsza wzmianka o zamku pochodzi z 1325 roku, gdy dzierżył go niejaki Heřman z Hostimia. Jego ród wymarł w 1417 roku, a zamek został wówczas przejęty przez Jana Vajtmilnara z Žerotic (podawana jest też data 1406). Paręnaście lub parędziesiąt lat później musiał zostać opuszczony, gdyż badania archeologiczne nie wykazały żadnych śladów zamieszkania z drugiej połowy XV wieku. Prawdopodobnie został zniszczony w trakcie wojen husyckich lub walk czeskiego króla Jerzego z Podiebradów z węgierskim Maciejem Korwinem.

Architektura

Zamek otrzymał w przybliżeniu trójkątny kształt z wysuniętą niewielką częścią południowo – zachodnią, być może odgrodzoną dodatkowym murem od głównego dziedzińca. W północnej części założenia wzniesiono cylindryczną wieżę, zapewne o funkcji stołpu. Flankowała ona położoną obok bramę i drogę dojazdową do zamku. Kolejna, czworoboczna wieża usytuowana była po stronie zachodniej, natomiast zabudowa mieszkalna przylegała do kurtyny południowo – wschodniej. Był to dość rozległy, lekko załamany w planie budynek do którego od północy przystawiono dodatkowy, mniejszy. O ile południową część zamku chroniły strome zbocza, to od północy i wschodu istniała konieczność wzniesienia podwójnej linii wałów i przekopów, ponad którymi przerzucono być może zwodzone mosty.

Stan obecny

Do dnia dzisiejszego przetrwały jedynie niewielkie relikty zamku. Widoczne są resztki południowego domu mieszkalnego z zachowanym sklepieniem jednego z pomieszczeń oraz dolne partie i fundamenty murów i cylindrycznej wieży. Ruiny znajduję się na terenie gęsto porośniętym drzewami i z dala od głównej drogi, lecz wstęp na zamkowy teren jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Jizni Morava t.I, Praha 1989.
Strona internetowa hrady.cz, hrad Bukovina.