Bukovec – kościół Wniebowzięcia Panny Marii

Historia

   Pierwotny kościół w Bukovcu wzniesiono na początku XIII wieku. W pierwszej połowie XIV wieku z inicjatywy Jaroslava z Čečovic został on powiększony o prezbiterium i przebudowany w stylistyce gotyckiej. Kolejne gotyckie modyfikacje miały miejsce około 1400 roku. Nowożytne modyfikacje przeprowadzane były w 1772 roku i 1910 roku.

Architektura

   Kościół usytuowano na wzgórzu na wschodnich obrzeżach Bukovca. Jest budowlą salową składającą się z krótkiej, prostokątnej nawy, nieco węższego prezbiterium po stronie wschodniej, przystawionej do niego od północy zakrystii z oratorium na piętrze oraz czworobocznej, czteropiętrowej wieży na osi fasady zachodniej. Chór na wschodzie zamknięto wielobocznie i opięto przyporami, pomiędzy którymi przepruto wąskie ostrołukowe okna z maswerkami. Ostrołukowe, dwudzielne okno z bogatym maswerkami z początku XV wieku zastosowano również w południowej ścianie nawy oraz podobne w murze północnym. Do środka kościoła prowadzi od południa profilowany portal wejściowy, dziś niestety przykryty bezstylową kruchtą. Wewnątrz prezbiterium zwieńczono sklepieniem krzyżowym, nawa natomiast pierwotnie przykryta była drewnianym stropem. Pierwotnie kościół miał byc otoczony przekopem.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Fišera Z., Opevněné kostely: v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, t. 1, Praha 2015.

Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.