Budyně nad Ohří – miejskie mury obronne

Historia

Osada była własnością królewską, która pod koniec XIII stulecia należała do biskupa miśnieńskiego Bernarda. Murowane obwarowania miejskie zostały wzniesione w Budyně nad Ohří na początku XIV wieku.

Architektura

Kamienne mury obronne wzniesiono na planie zbliżonym do czworoboku z krótszą kurtyną zachodnią, która łączyła się z obwarowaniami zamku. Do miasta prowadziły cztery bramy i jedna furta. Od północy znajdowała się Brama Rzeczna, po wschodniej stronie Praska, na południowym – wschodzie Brama Matki Boskiej i po stronie zachodniej Brama Slánská. W narożu północno – wschodnim pod koniec XV wieku usytuowano czworoboczną, trójkondygnacyjną wieżę na planie kwadratu. Zewnętrzną strefę obrony stanowiła nawodniona fosa.

Stan obecny

Z pierwotnych obwarowań miejskich do dziś zachowała się gotycka baszta w północno-wschodnim narożniku obwodu. Przy niej krótki odcinek muru obronnego rozciąga się na południe i zachód. Pozostałe fragmenty murów zachowane są w kilku innych miejscach wzdłuż historycznego centrum miasta, ale w większości zostały pochłonięte  przez nowożytne i współczesne budynki, często też znajdują się na terenach prywatnych i są niedostępne.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Menclová D., České hrady, Praha 1972.

Strona internetowa hrady.cz, Věž městského opevnění.