Budětice – zamek

Historia

   Wieś Budětice  pierwotnie była własnością królewską. W pierwszej połowie XIII wieku od króla Wacława I otrzymał ją niejaki Držislav, w 1254 roku otrzymał ją natomiast od Przemysła II Dluhomil. W okresie tym zamek prawdopodobnie już istniał. Po 1290 roku Budětice kupił ród Švihovštích z Rýzmberka i włączył do swego klucza posiadłości, spośród których najważniejszym był zamek Rabí. Za ostatniego właściciela Budětic uznaje się Bohuslava, który opuścił niewielką warownię na przełomie XIII i XIV wieku.

Architektura

   Zamek został wzniesiony na wzgórzu zwanym Čbány nad Buděticemi, a jego wydłużony kształt został dostosowany do formy szczytu wzniesienia. Za wyjątkiem wschodniej strony otoczony był ziemnym wałem i fosą oraz być może drewnianymi obwarowaniami w postaci częstokołu lub palisady. W północnej części wydzielonego przekopem terenu, w czole zamku usytuowano cylindryczną wieżę, zapewne o funkcji stołpu oraz położony asymetrycznie na południe od niej prostokątny w planie budynek mieszkalny. Łączący te dwie konstrukcje mur obronny mógł tworzyć niewielki dziedziniec, ale możliwe jest również, iż pałac nie był połączony z murem obwodowym. Po stronie południowej prawdopodobnie znajdowało się gospodarcze podzamcze o zabudowie drewnianej.

Stan obecny

   Zamek nie zachował się do czasów współczesnych, lecz widoczne są wały ziemne, relikty kamiennego muru i fundamenty cylindrycznej wieży. Wstęp na teren zamkowy jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Durdík T., Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2009.

Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Jizni Cechy t. V, Praha 1986.
Strona internetowa wikipedia.org, Budětice (hrad).