Březina – zamek Salon

Historia

   Zamek został wzniesiony około 1389 roku, z inicjatywy Jindřicha z Elstrberka, który posiadał rozległe majątki w pobliskim Pilźnie. W 1398 roku właścicielem Březina był Jan Žid z Vetlé, a na początku XV wieku zamek posiadał Václav ze Švamberka. Kolejni właściciele zmieniali się dość często w ciągu XV, XVI i pierwszej połowy XVII stulecia. Jednym z ostatnich posiadaczy zamku był Maxmilián František Boryně z Lhoty, który kupił go w 1673 roku. Był to już jednak okres w którym warownia opustoszała i nie była użytkowana. Na początku XIX wieku ruiny kupił Kašpar ze Šternebrka, który przekształcił ruinę w neogotycką altanę.

Architektura

   Zamek został wzniesiony na południowo – wschodnim cyplu skalnej ostrogi. Umieszczono tam prostokątny w planie budynek mieszkalny lub wieżę o dwóch zaokrąglonych narożach. Jeden z owych narożników mógł pełnić rolę zbliżoną do ostróg (ostrzy) w jakie zaopatrywano niektóre bergfriedy. Przy dłuższej elewacji budynek posiadał pierwotnie wykusz, którego pozostałości widoczne są do dzisiaj. Pozostała zabudowa była zapewne konstrukcji drewnianej.

Stan obecny

   Główny budynek zamku przetrwał do czasów współczesnych, jednak został częściowo zniekształcony neogotycką przebudową. Dotknęła ona głownie północno – zachodniej, obecnie otynkowanej części oraz spowodowała przebicie nowych, dużych okien. W latach 2000-2003 budowla została odrestaurowana.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Durdík T., Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2009.

Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Zapadni Cechi t. IV, Praha 1985.