Březina – zamek Salon

Historia

Zamek został wzniesiony wkrótce po 1387 roku, z inicjatywy Jindřicha z Elstrberka, który posiadał rozległe majątki w pobliskim Pilźnie. W 1398 roku właścicielem Březina był Jan Žid z Vetlé, a na początku XV wieku zamek posiadał Václav ze Švamberka. Kolejni właściciele zmieniali się dość często w ciągu XV, XVI i pierwszej połowy XVII stulecia. Jednym z ostatnich posiadaczy zamku był Maxmilián František Boryně z Lhoty, który kupił go w 1673 roku. Był to już jednak okres w którym warownia opustoszała i nie była użytkowana. Na początku XIX wieku ruiny kupił Kašpar ze Šternebrka, który przekształcił ruinę w neogotycką altanę.

Architektura

Zamek został wzniesiony na południowo – wschodnim cyplu skalnej ostrogi. Umieszczono tam prostokątny w planie budynek mieszkalny o dwóch zaokrąglonych narożach. Przy dłuższej elewacji posiadał on pierwotnie wykusz, którego pozostałości widoczne są do dzisiaj.

Stan obecny

Główny budynek zamku przetrwał do czasów współczesnych, jednak został częściowo zniekształcony neogotycką przebudową. Dotknęła ona głownie północno – zachodniej, obecnie otynkowanej części oraz spowodowała przebicie nowych, dużych okien. W latach 2000-2003 budowla została odrestaurowana.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Zapadni Cechi t.IV, Praha 1989.