Březín – zamek

Historia

Zamek był w posiadaniu właścicieli wsi Březín, pierwotnie nazywanej Bržín. W źródłach pisanych pojawił się w 1321 roku jako siedziba Ivana z Bržína, prawdopodobnie członka rodu z Nečtiny, gdyż posiadał taki sam herb. Wiadomo także, iż w latach trzydziestych XIV wieku, pod rządami Jana Luksemburskiego, został podzielony pomiędzy trzech współwłaścicieli. Według badań archeologicznych zamek można datować na drugą połowę XIII wieku, a jego porzucenie na koniec XIV wieku. W 1401 roku w dokumentach wspomniany został Jindřich z Bržína, lecz zamiast o zamku mowa tam już o grodzisku (hradiště), dlatego przyjmuje się, iż zamek wówczas już nie funkcjonował. Liczne znaleziska broni w trakcie badań archeologicznych, między innymi grotów strzał i bełtów sugerują gwałtowny upadek warowni.

Architektura

Zamek wzniesiono na grzbiecie wydłużonego, bazaltowego wzniesienia zwanego Piekło o wysokości 604 metrów. Z powodu uszkodzenia wzgórza, ciężko odtworzyć pierwotny wygląd warowni. Z pewnością była ona dostosowana kształtem do terenu, a jej obwód murów obronnych wydzielał niewielki, podłużny i wąski dziedziniec. Po stronie południowej prawdopodobnie znajdowała się czworoboczna wieża, być może flankująca drogę wjazdową i bramę. Budynek mieszkalny mógł się znajdować po przeciwnej stronie obwodu. Z południowej strony znajdował się, oddzielony rowem, mniejszy, być może ufortyfikowany pagórek.

Stan obecny

Zamek nie zachował się do czasów współczesnych.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Zapadni Cechi t.IV, Praha 1989.
Strona internetowa hrady.cz, hrad Březín.