Břecštejn – zamek

Historia

   Najstarsze informacje o Břecštejnie (Bruštejnie, Silberštejnie) pochodzą z 1336 roku, kiedy to był w posiadaniu rycerza Ottona ze Steinu. Od niego wywodziła się pierwotna nazwa zamku, Stein. Później wszelkie przekazy milknął aż do połowy XV wieku, gdy pojawia się Mikuláš (Nykl) Zilvár. Przypuszcza się, iż jego rodzina w pierwszej połowie XV wieku wzniosła, na miejscu starszego zamku Stein, nową warownię, która stała się centrum rodowych posiadłości. Od XVI stulecia zaczęła ona być nazywana Silberštejn lub Bruštejn. Przed rokiem 1579 zamek dzierżył Krzysztof Zilvár, który w średniowiecznej warowni czuł się już niekomfortowo i dlatego też, w duchu renesansowego stylu życia, przeniósł swą rezydencję do pobliskich Vlčic. Od tamtego momentu Břečtejn był niezamieszkały i szybko popadł w ruinę.
   W 1790 roku Břečtejn został kupiony przez Jana Franciszka Theera, który oczyścił mury z roślinności i krzewów, oraz utworzył ścieżki i kamienne schody na terenie ruin. Na miejscu dawnego drewnianego domu zamkowego, Theer zbudował dużą altanę, która została rozebrana w pierwszej połowie XX wieku.

Architektura

   Zamek z XV wieku został wzniesiony na stromym wzniesieniu, praktycznie niedostępnym po stronie północno-zachodniej, gdzie skalna ściana jest prawie pionowa. Na wschodzie i południowym wschodzie zamek musiał być chroniony przez podwójny rów i ziemny wał. W południowej części niewielkiego obwodu murów znajdował się dom mieszkalny. W górnej części budynek ten zbudowany był z drewna, skąd też wywodzi się czeska nazwa zamku Břečtejn, pochodząca z niemieckiego Brettstein, czyli „drewniany zamek”. Jego przyziemie sklepione było kolebkowo. Z małego dziedzińca za bramą można było wejść do wykutej w skale piwnicy. Obok bramy, na wierzchołku skały, znajdował się jeszcze drugi budynek.

Stan obecny

   Zamek przetrwał w stanie dość dobrze zachowanej trwałej ruiny z zarysem całych murów obwodowych i reliktami zabudowy wewnętrznej. W pobliże ruin prowadzi niebieski szlak turystyczny, droga mija zamek o około 300 metrów.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Durdík T., Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2009.

Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Vychodni Cechy t.VI, Praha 1989.