Bradlo – zamek

Historia

Zamek został wzniesiony około połowy XIII wieku, jako strażnica kolonizowanych wówczas przez zakon krzyżacki pobliskich terenów. Strzegł także brodu nad Łabą, a jego strategiczne położenie pozwalało mu kontrolować karkonoskie podnóże. W XIV wieku zamek posiadał Půta I z Turgova, który nabył go w 1314 roku od króla Jana Luksemburskiego. W niedługi czas potem zamek stracił na znaczeniu i został porzucony.

Architektura

Zamek miał nieregularny kształt, lekko zbliżony do owalu o wymiarach 40×45 metrów. Wzniesiono go na niewielkim wzgórzu zabezpieczonym od północy wyższą skarpą, a od południa sierpowatym rowem i ziemnym wałem. Zabudowę i mury wzniesiono z samego kamienia bez zaprawy murarskiej, co świadczy o pośpiechu przy wznoszeniu i niskiej jakości architektury. W północno – zachodniej część usytuowana była murowana wieża z drewnianą nadbudową. Pełniła ona funkcję mieszkalną i obronną. Odkryto także fundamenty budynku po stronie południowo – zachodniej utożsamianego z kuźnią, oraz mniejszego budynku po stronie południowo – wschodniej.

Stan obecny

Zamek nie zachował się do czasów współczesnych. Obecnie teren jest zalesiony i ogólnodostępny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Vychodni Cechy t.VI, Praha 1989.