Bošovice – zamek

Historia

   Pierwsze, jeszcze drewniane obwarowania wzmiankowane są w Bošovicach w 1299 roku. Murowany zamek powstał w czasach husyckich, prawdopodobnie po spaleniu wcześniejszej warowni, o czym świadczą odnalezione ślady spalenizny. Fundatorem nowej warowni był Jimram z Doubravic, a od 1437 roku właścicielem twierdzy był Jan Zajíc z Valdek. Po 1480 roku prace nad rozbudową kontynuował Aleš z Polánky i jego synowie. W XVI stuleciu ród Bošovskich znacznie się rozrósł, a właściciele zmieniali się często. Około 1560 roku zamek został przebudowany przez Katarzynę Buchlovską z Domamyslic w renesansową rezydencję, a pod koniec XVII stulecia dokonano dalszych, tym razem barokowych przekształceń.

Architektura

   Niewielki zamek został wzniesiony na planie nieregularnego czworoboku. W obwód fortyfikacji wpisano dwa budynki mieszkalno – gospodarcze oraz narożną, czworoboczną wieżę o wymiarach 8,8 x 7,5 metrów w narożniku północno-zachodnim. Wieża ta była najstarszym elementem założenia, wzniesionym przez Jimrama z Doubravic w pierwszej połowie XV wieku. Na przełomie XV i XVI wieku została nabudowana o najwyższą, ceglaną kondygnację, która prawdopodobnie zastąpiła wcześniejszą drewnianą lub szachulcową. W okresie tym sklepiono również piwnice i wstawiono bogato zdobione portale siodłowe.
   Obwarowania zamku początkowo składały się z umocnień drewniano – ziemnych, dopiero około 1480 roku zostały zastąpione wąskim ceglanym murem obronnym, który zamknął trapezowaty obszar o wymiarach 31 x 26-30 metrów. Zewnętrzną strefę obrony stanowił rów i ziemny wał. Być może na przełomie XV i XVI stulecia dobudowany został zewnętrzny mur parchamu.

Stan obecny

   W zachowanym do czasów współczesnych zamku, pomimo znaczących renesansowych i barokowych przekształceń, które doprowadziły do ujednolicenia bryły warowni, wciąż widoczna jest gotycka wieża z XV wieku. Wewnątrz zachowała się spora ilość późnośredniowiecznych detali architektonicznych, między innymi portale i sklepienia. Jakiś czas temu rozpoczęto prace renowacyjne naz zamku, lecz niestety nie zostały one dokończone i zaczął on ponownie popadać w ruinę. Podobno od 2006 roku na zamku ponownie rozpoczęto organizowanie imprez kulturalnych.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Jizni Morava t. I, Praha 1981.
Plaček M., Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí, Praha 2001.

Strona internetowa hrady.cz, Tvrz Bošovice.
Strona internetowa toulkypocechach.com, Bošovice – tvrz.