Boskovice – kościół św Jakuba Starszego

Historia

   Pierwsza wzmianka historyczna o kościele św. Jakuba Starszego pochodzi z 1346 roku. Po niszczących pożarach z XV wieku, około 1500 roku budynek został odnowiony, dzięki wsparciu Ladislava Velena z Boskovic. Był on jednym z najbardziej wykształconych arystokratów swoich czasów, właścicielem zamku w Boskovicach, a także fundatorem kościoła w Chornicach oraz ratusza i zamku w Moravské Třebové. Pomimo ówczesnej renowacji, sklepienia kościoła założono dopiero w latach 1670 – 1679. W 1839 roku dobudowano zakrystię, a następnie wzniesiono oratorium i dwie kaplice. W latach 1845-1847 kościół został zmodyfikowany w stylu romantycznego gotyku, przekształcenia dotyczyły zwłaszcza przedłużenia korpusu w kierunku zachodnim.

Architektura

   Średniowieczny kościół to trójnawowa, halowa budowla z węższym, lecz o równej wysokości co nawy, prezbiterium, zakończonym trójbocznie od strony wschodniej. Od strony północnej, na styku prezbiterium i nawy wzniesiono czworoboczną wieżę. Początkowo miała ona 60 metrów wysokości, po pożarach i odbudowie osiąga obecnie 41 metrów. Korpus nawowy i prezbiterium zostały wzmocnione wysokimi, sięgającymi dachów przyporami, pomiędzy którymi umieszczono duże, ostrołukowe okna z maswerkami.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Umělecké památky Moravy a Slezska, red. Samek B., Praha 1994.

Strona internetowa hrady.cz, kostel sv. Jakuba Většího.