Boletice – kościół św Mikołaja

Historia

   Pierwsza pisemna wzmianka o kościele pochodzi z przywileju Przemysła Ottokara II z 1263 roku, lecz świątynia jest starsza i datować ją można na połowę XII wieku. Została powiększona w XIII wieku, a następnie nieznacznie przebudowana w XIV stuleciu i powiększona o zakrystię na początku XV wieku. Kościół służył głównie lokalnej niemieckojęzycznej ludności, od XVII wieku wyłącznie katolickiej. Po wydaleniu rdzennych mieszkańców wsi w 1947 roku, obszar wokół świątyni przejęło wojsko. Zarówno kościół, jak i przyległy do niego cmentarz przestały być wykorzystywane i zostały zdewastowane. Stan ten trwał do wczesnych lat 90-tych XX wieku, kiedy to rozpoczęła się stopniowa i powolna renowacja.

Architektura

   Pierwotny kościół składał się z prostokątnej, krótszej niż obecna nawy i kwadratowej w planie wieży po stronie zachodniej. W drugiej połowie XIII wieku wschodnią część przedłużono, dając nowemu zakończeniu tą samą szerokość. W XIV stuleciu przebito nowe, większe ostrołukowe okna w nawie, na miejscu wcześniejszych, niewielkich otworów romańskich. Około 1400 roku po stronie północnej dobudowano zakrystię ze sklepieniem sieciowym wzorowanym na kościele św. Jerzego z Milevska.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa hrady.cz, kostel sv. Mikuláše.
Strona internetowa wikipedia.org, Kostel svatého Mikuláše (Boletice).